2020. március 13., péntek

Nagyböjt 2020 - járvány idején

Bagota filiális,  védőszentek,
 Nepomuki szent János,
Szent Rókus,
 Szent Sebestyén,
Szent Flórián
Bagota filiális, Vir dolorum
Fájdalmak Férfia
Országunkban 2020. március 10.-től a rendelet visszavonásáig között nem tarthatunk szentmiséket és más nyilvános istentiszteleteket sem  a templomokban  a nyilvánosság részvételével. Az iskolák is bezártak a mai naptól, s ez így lesz bizonytalan időig, a rendelet vissazvonásáig. Sok egyéb állami rendelkezés is érvénybe lépett. A rendelkezések célja, hogy minimálisra csökkentse az emberek összejöveteleit, s megakadályozza a járvány terjedését.

De ez a rendkívüli helyzet is hordoz lehetőségeket életünk számára. 
Nyilván ez az egész járvány-jelenség önmagában is hordoz üzenetet, jelet, felhívást. Elgondolkodtat.

A családok számára a leállás lehetőséget teremt a közös családi imára. Közösségünk esetében a zsoloszma végzésére, de a rózsafüzér, keresztúti ájtatosság, Szent József kilenced végzésére is.   Megtapasztalhatják a szentmisén való részvétel hiányának fájdalmát és a szentmise jelentőségét életünkben.  Több időt juthat ezen körülmények között a lelki olvasmányra is:

Pl. A misszále segítségével lehetséges követni a napi szentmisék liturgiáját. A böjti olvasmányrend pedig rendkívül szép, bőséges, gazdag lelki táplálékot nyújt. 
Bagota filiális, Szent Rozália

Bizonyára mindenki talál alkalmas lelki olvasmányt, vagy hasznos és tanulmányozásra érdemes könyvet. Számomra nagy olvasmányélmény volt Sarah bíboros úr legfrisebb  könyve, amit januártól kétszer olvastam végig. 

A járvány idején is naponta  bemutatom a Szent Áldozatot, ugyan zárt ajtók mögött, csendes mise, missa lecta formájában. Egyetlen segédkezővel.  Papi életem eddigi 21 éve alatt, most nyílik először alkalmam, hogy  két hét idejéig a római szertartás régebbi gyakorlata szerint végezzem a szentmiséket. Mivel az elmúlt tíz évben a sok rám bízott templom miatt rengeteg néppel végzett szentmisét celebráltam, most bevallom, nagyon jól esik ez a csendes, rejtett találkozás a szentmise korábbi rítusával, formájával, annak szövegeivel. Eddig inkább csak a kutatásaim és tanulmányaim által volt közel hozzám. 

A Szent Áldozat bemutatásában az egyetemes szándékok mellett híveinkre, közösségünkre és a nehéz helyzetben levőkre is gondolok.  Attila pléb.

"Ostende nobis Domine misericordiam tuam * et salutare tuum da nobis!"
"Deus tu conversus vivificabis nos * et plebs tua laetabitur in te!"

2019. október 30., szerda

Evangéliumi szakaszok könyve szlovákul

Evangéliumi szakaszok könyve
A húsvéti vigília evangéliumi szakasza

2019. április 11., csütörtök

Húsvét közeleg,,,,

Megérkezett a viaszból készült húsvéti gyertya.
A fotó az ógyallai plébánián készült 2019 április 9.-én


2019. március 22., péntek

Egy régi főoltár restaurálás előtt, 2019 böjtelő idején

Ógyalla templomának főoltára restaurálás előtt


2018. október 11., csütörtök

Új és régi

Szent Biblia, Káldi György fordítása, reprint kiadás 2014
2018. október 8-án   egy szép és értékes reprint kiadást vásároltam,  Káldi György forditásában a  Szent Biblia 1626. évi bécsi kiadásának reprintjét.   A Reprint  még 2014-ben jelent meg Magyarországon.

Könyvtáramban és személyes használatomban több újfordítású Szentírás is van, ahogyan ez ma jellemző.  A fordításoknak ez a bősége és kavalkádja természetesen egyszerre gazdagító,  de zavaró  is tud lenni.  Természetesen a Káldi-biblia  20. század első felében kiadott enyhén modernizált változata is megvan könyvtáramban, itt azonban zavarónak érzem a  Szentírás három kötetben való megjelentetését.

Ez a szövegváltozat közel áll hozzám, mert szülőfalumban ennek szövege szerint hallotuk a virágvasárnapi és nagypénteki Passiót.

Vágyódtam már, hogy legyen kezemben egy klasszikus, régies, hosszú időn használatban lévő és katolikus fordítás, annak ellenére is, hogy számolnom kell a szöveg régiességével, sajátos korabeli nyelvhasználatával.
Szent Biblia, Káldi György fordítása - reprint kiadás 2014

A bibliafordítások kérdése, problematikája természetesen a liturgiában használatos magyar nyelvű fordítások tekintetében is gondolatokat generál bennem.

Bízom benne, hogy a Káldi Szent Biblia reprintjével életem végéig szolgáló forrást nyertem, s kíváncsian várom  használatának, olvasásának gyümölcseit  személyes életem és papi szolgálatom részére.   Attila plébános
2018. június 13., szerda

Schneider Trnavský és Kodály találkozása a Szent Miklós bazilikában 2018-ban

A Szent Miklós bazilika kórusa és orgonája Nagyszombatban
2018. június 10-én este a nagyszombati Szent Miklós bazilikában két zenei alkotás hangzott fel. Modern, XX. századi alkotásokról van szó,  a szentmiseáldozat bemutatásának hagyományos formájára szánt alkotásokról, amelyek új alkotásként is méltók a szent liturgiához.  Ráadásul két egykori diák, a Nagyszombati Érseki Gimnázium egykori  két növendéke és osztálytárs alkotásairól van szó. Felhangzott:

Mikuláš Schneider Trnavský (1881-1958): Missa in honorem sanctissimi Cordis Jesu (1949)

Kodály Zoltán: (1882-1967) Missa brevis / in tempore belli (1944/45)

A  Miešaný spevácky zbor - Tirnavia  - vegyeskar,  a Trnavský Komorný orchester  Bubnó Tamás karnagy  (Budapest) vezényletével adta elő a zeneműveket. A hangversenyt  Nagyszombat város, a Szlovákiai Bach Társaság, és a Fond na podporu umenia alap  szervezték. Fővédnöke Mons Orosch János érsek úr volt. 

A hangverseny alatt könnyen  el tudtam helyezni az alkotáskoat a régi rítusú szentmise keretében. Igazából ide tartoznak, erre születtek, itt van az igazi Sitz im Leben-jük. Rácsodálkoztam, hogy a korabeli emberek számára mennyire természetes volt az adott rítus, s ennek alázatos szolgálatában alkottak modernen és igényesen, de úgy hogy a zenei alapnyelvet a gregoriánt is ismerték és művelték.
Mater Tyrnaviensis - a Szent Miklós bazilika kincse

Ez a hangverseny nagyon tanulságos volt a szlovák-magyat együttélés és kapcsolatok szempontjából is. A karnagy  (Bubnó Tamás) és a szoprán énekese (Gulyás Hilda) személyében magyar közreműködők is voltak, miközben  a szervezők és közreműködők s a közönség javarésze szlovák volt. A zeneszerzők is életük végéig tartották a kapcsolatot, megbecsülték egymást. Mindezen élméyn és gondolat Nagyszombatban ért el, egy csendes nyári vasárnap este. Mennyire normális és természetes. Bízunk benne, hogy a két nemzet esetében is eljött a kölcsönös megbecsülés, kulturális értékek kölcsönös cseréjének és a keresztény gyökerek alapján való gondolkodásnak és építkezésnek az ideje.  Köszönet a szép hangversenyért.  Attila plébános2018. március 12., hétfő

Újrakezdés Laetare vasárnapján

Bagota, Szent Anna templom, Szentmisére készenlétben
Áldozás utáni könyörgés, Bagota 2018.III.10
2018. március 10.-én Laetare vasárnap első vecsernyéjének idején találkoztunk lelki megújulásra az ógyallai plébániához tartozó Bagota filiálison. A lelki megújulás kezdetén alkalmat adtunk a  nagyböjti szentgyónás elvégzésére. Majd elénekeltük Nagyböjt 4. vasárnapjának vecsernyéjét, s a Szent Anna templom főoltáránál szentmisét ünnepeltünk. A Jeremiás Siralmairól szóló előadással, valamint szeretetvendégséggel, és testvéri beszélgetéssel folytatódott  ez a találkozás.
Bagota, Szent Anna templom, 2018.III.10

Az idei Laetare-vasárnap tehát egyfajta újrakezdést jelent a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan tagjai számára. Nyolc hónap szünet után újra lesznek alkalmak, ahol közösen is zsolozsmázhatunk, s ünnepelhetjük a szentmisét annak régi rítusa szerint. Nyilván a nagyobb távolságok miatt előfordul
majd, hogy nem tudunk mindig minden találkozni, s a találkozási pontok is többfelé lesznek, a tágabb Duna-mente különböző helyein.  Ugyanakkor ez mások számára könnyebbé és hozzáférhetővé teheti  a bekapcsolódást, akik számára Mátyusföld távol volt. A legközelebbi alkalom Fehérvasárnap délutánjára van tervezve az ógyallai Szent László templomba.