2020. december 3., csütörtök

A brünni Fekete Madonna képe Ógyallán

"In gremio matris sedet Sapientia Patris" Októberi bejegyzésemben már szerepelt néhány adat az ógyallai Szent László templom egyik Fekete Madonna képéről. Azóta új ismeretekkel, információkkal gyarapodtam. A brünni Fekete Madonna másolatai találhatók az alábbi helyeken: Brünn - a Szent Tamás templom kegyoltárának hátulján Ógyalla (Nagyszombati Főegyházmegye)- Szent László templom Legyesbénye (Magyarország) - kastély Pest- Belvárosi Főplébániatemplom Szeged - szerb templom Szentjobb r. k. templom (Nagyváradi Egyházmegye) Az ógyallai másolaton található egy piros viaszpecsét. Jó minőségű fényképről nagyítva megállapítható felirata és a rajta levő ábrázolás. A felirat: Sig Ecclesiae ad S Thomam - a Szent Tamás templom pecsétje. A pecsét Szent Tamás apostolt ábrázolja, megtalálható a rá jellemző attribútum ( könyv, kopja, szögmérő) Egy olomóci, morvaországi pecsétekről szóló doktori disszertáció katalógusa és fotói alapján egybevetettem a brünni Szent Tamás templom fennmaradt pecsétjeivel, és úgy látom, hogy azok közé illeszkedik. Ezért megfogalmazom azt a megalapozott hipotézist, hogy az ógyallai festményt Brünn városából hozták annak idején, és a másolatot hitelesítették is a Szent tamás templom pecsétjével. levéltári kutatás) A festményt restauráltatni fogjuk és természetsen sorsával is, mikor, ki által kerülhetett Ógyallára. Attila plébános

2020. október 25., vasárnap

Ad altare Dei

2020.október 25.D.N. Iesu Christi Regis Ógyalla, Szent László főoltár

2020. október 23., péntek

A Fekete Madonna egy régi képe Ógyallán

 

Ógyalla, Fekete Madonna
A Fekete Madonna egy régi képe Ógyallán

Október folyamán tiszteletre kihelyeztük a Szent László templomban a Fekete Madonna ógyallai képét. Pontosítsunk is azonnal, hiszen két Fekete Madonna képünk is van. Az egyiket 1942-ben lengyel menekültek ajándékozták templomunknak s ez a templom téli kápolnájában található. A másik képet az orgonakóruson az orgona mögötti  falon láthattuk volna. Csak láthattuk volna, mert igazán csak ott függött, és  alig látta valaki a hívek közül.

Róma, S Maria del popolo

Hova is sorolható a mi Fekete Madonnánk?

Beleilleszkedik a Hodegetria ikontípusba, nagyon sok ilyen található szerteszét a világban keleten és nyugaton is egyaránt, ebbe tartozik a jasna-Górai, a márianosztrai kép is.

Brünn - Gemma Moraviae,

A mi ógyallai képünket azonban néhány jellegzetesség megkülönbözteti mind a lengyel, mind a márianosztrati képtől.

Az egybevetések után úgy látjuk, hogy az ógyallai kép a brünni Szent Tamás ágostonos templom kegyképének típusát képviseli. Ugyanebbe a típusba sorolnám azt a képet melyet az internet segítségével leltem fel, Legyesbénye községben

A brünni kegyképhez néhány kép és csehül olvasható információ az alábbi linken: https://www.opatstvibrno.cz/bazilika/obraz-p-marie-svatotomske.html     

És egy érdekes párhuzam Magyarországról, Legyesbénye községben                                                                                                                                                           www.feketemadonna.hu

"Oltalmad alá futunk Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől ó dicsőséges és áldott Szűz!


 

 

 

 
2020. szeptember 22., kedd


Bagota, A Szent Anna filiális templom 

A templom  1735-ben épült,

 keletelt épület

 A nemes Ordódy család temetkezőhelye, amelynek tagjai a kriptában és a  szentély körül nyugosznak

 

1763 - a földrengésben megsérült, helyreállították 

1811-ben a nyugati homlokzatnál hosszították, új mennyezetet, a déli helyett  nyugati bejáratot, orgonakarzatot és sekrestyét kapott,

1909- a torony építése

1963. VII.14. - műemlékvédelmi besorolás 

Feliratos emlékek a templomból:

Vörös mészkő  tábla a tornyon: " D.O.M. In Honorem S. Annae 1735 e Fundamentis erexit, A. 1811 Renovavit Familia Ordódy"

Fehér márvány tábla a torony-aljában: " E tornyot a R. kath hívek közreműködésével az 1909. évben építette az Ordódy család"

Fehér márvány tábla a kórus alatt: "Oltáriszentségben elrejtezett végtelen kegyelmű Úr Jézus légy mindig velem!1921. jun.28-ika emlékére"  


2020. június 30., kedd

Az ógyallai Szent László templom főoltára restaurálva, 2020 június

Ógyalla, főoltár 18.sz.,  későbbi kiegészítésekkel,festmény 1837
Főoltár, restaurálás után
Ógyalla, Szent László templom
Restaurátor: František Šmigrovský, Szered
Fotók: TN
Ógyalla, tabernákulum

Ógyalla, az oltár trónusa
A húsvéti Bárány az oltár trónusán
Ógyalla, Statua Resurgentis Domini

Címer az oltár tumbáján, Tajnay Julianna mortuáriuma?

2020. március 13., péntek

Nagyböjt 2020 - járvány idején

Bagota filiális,  védőszentek,
 Nepomuki szent János,
Szent Rókus,
 Szent Sebestyén,
Szent Flórián
Bagota filiális, Vir dolorum
Fájdalmak Férfia
Országunkban 2020. március 10.-től a rendelet visszavonásáig között nem tarthatunk szentmiséket és más nyilvános istentiszteleteket sem  a templomokban  a nyilvánosság részvételével. Az iskolák is bezártak a mai naptól, s ez így lesz bizonytalan időig, a rendelet vissazvonásáig. Sok egyéb állami rendelkezés is érvénybe lépett. A rendelkezések célja, hogy minimálisra csökkentse az emberek összejöveteleit, s megakadályozza a járvány terjedését.

De ez a rendkívüli helyzet is hordoz lehetőségeket életünk számára. 
Nyilván ez az egész járvány-jelenség önmagában is hordoz üzenetet, jelet, felhívást. Elgondolkodtat.

A családok számára a leállás lehetőséget teremt a közös családi imára. Közösségünk esetében a zsoloszma végzésére, de a rózsafüzér, keresztúti ájtatosság, Szent József kilenced végzésére is.   Megtapasztalhatják a szentmisén való részvétel hiányának fájdalmát és a szentmise jelentőségét életünkben.  Több időt juthat ezen körülmények között a lelki olvasmányra is:

Pl. A misszále segítségével lehetséges követni a napi szentmisék liturgiáját. A böjti olvasmányrend pedig rendkívül szép, bőséges, gazdag lelki táplálékot nyújt. 
Bagota filiális, Szent Rozália

Bizonyára mindenki talál alkalmas lelki olvasmányt, vagy hasznos és tanulmányozásra érdemes könyvet. Számomra nagy olvasmányélmény volt Sarah bíboros úr legfrisebb  könyve, amit januártól kétszer olvastam végig. 

A járvány idején is naponta  bemutatom a Szent Áldozatot, ugyan zárt ajtók mögött, csendes mise, missa lecta formájában. Egyetlen segédkezővel.  Papi életem eddigi 21 éve alatt, most nyílik először alkalmam, hogy  két hét idejéig a római szertartás régebbi gyakorlata szerint végezzem a szentmiséket. Mivel az elmúlt tíz évben a sok rám bízott templom miatt rengeteg néppel végzett szentmisét celebráltam, most bevallom, nagyon jól esik ez a csendes, rejtett találkozás a szentmise korábbi rítusával, formájával, annak szövegeivel. Eddig inkább csak a kutatásaim és tanulmányaim által volt közel hozzám. 

A Szent Áldozat bemutatásában az egyetemes szándékok mellett híveinkre, közösségünkre és a nehéz helyzetben levőkre is gondolok.  Attila pléb.

"Ostende nobis Domine misericordiam tuam * et salutare tuum da nobis!"
"Deus tu conversus vivificabis nos * et plebs tua laetabitur in te!"

2019. október 30., szerda

Evangéliumi szakaszok könyve szlovákul

Evangéliumi szakaszok könyve
A húsvéti vigília evangéliumi szakasza