2014. április 30., szerda

Feltámadt az Úr, alleluja

Szent Keresztjét fölvevé és a poklot megtöré.
Hatalomba öltöze, harmadnapra fölkele.
Alleluja, alleluja, alleluja.

V. Az Úr országol ékességbe öltözött *
hatalomba öltözött és erővel övezte fel magát.

Szent Keresztjét fölvevé és a poklot megtöré.
Hatalomba öltöze, harmadnapra fölkele.
Alleluja, alleluja, alleluja.

V. Mondjátok el a nemzeteknek alleluja,
R. Hogy az Úr a keresztfáról országol, alleluja.Könyörögjünk! 
Védelmezz minket, Urunk, sokszor tapasztalt atyai kegyességeddel, hogy mi, akik Egyszülötted kínszenvedése által lettünk megváltva, az ő föltámadásán vigadozzunk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.