2016. január 7., csütörtök

Vízkereszti örömök

"Új esztendőben mi vigadjunk, Vízkereszt napján hálát adjunk! " SZVU 44 (refrén)

Vízkereszti örömök, az Úr ajándékából

Örömre, ujjongásra, sőt vígságra hívnak minket az újév, vízkereszt énekei. Nyilván nem feledtetni akarják világunk-lelkünk sanyarú állapotát, ugyanakkor hirdetik azt a hitből fakadó reményt, amelyet a GYERMEK hozott nekünk, hirdetik  az új életet, amelybe bekapcsol minket a kegyelem. 

A Vízkereszt ünneplésének  visszaállítása január 6.-ára  az anyaországban

Nagy ajándék, hogy immár együtt ünnepelheti a Kárpát-medence keresztény katolikus magyarsága Vízkereszt napját. S főleg, hogy az anyaország katolikusai életébe visszakerült az ünnep január 6-ára.  Igaz az anyaországban már munkanap van, de azért átsugárzott már egy picit a Vízkereszt fénye pl. a  közszolgálati rádión is (reggel is említést nyert az ünnep, volt szentmiseközvetítés is). Nagyon zavaró volt  eddig, hogy az ünnep át volt helyezve a következő vasárnapra. Vannak egyszerűen dolgok, amelyeket a napján kell megtartani. Néha apró változtatások, amelyek kiiktatják a hagyományt nagyon bántóak és zavaróak tudnak lenni.

Benedictio Aquae - Vízszentelés 
A Vízkereszti örömök közé tartozott, hogy az idén újra elvégezhettük a vízkereszti vízszentelést, a  Benedictio aquae in Vigilia Epiphaniae Domini szertartását a Rituale Strigoniense gyönyörű szertartásával. Ezt életem végéig egyszer sem szeretném kihagyni. A Mindenszentek Litániája,  a szép zsoltározás,   egy megrendítő exorcizmus, a Magnificat,  a vizet és sót szentelő exorcizmusok és áldások, a két megszentelt elem egybevegyítése, a Te Deum, Pázmány fordításában és gregorián dallammal szenteltvízhintéssel kísérve - mindez egy olyan gyönyörű egység, amely mindenképpen érdemes a megőrzésre és a gyakorlásra. A  hívek nagybetűs és részletes imafüzet segítségével kapcsolódtak be a szertartásba.  

Balázs atya jubileuma

A vízkereszti örömök között különleges volt, hogy január 5.-én hálát adhattunk Barsi Balázs ferences atya   kerek életjubileumáért is (hetvenes), s mindazért a sok jóért, amit papi-szerzetesi szolgálata, prédikációi, könyvei, lelkigyakorlatai, az általa megélt liturgikus vonal által kaptunk mindnyájan.   Deo gratias! Divinum auxilium maneat semper cum eo!

Vízkereszti énekrend

Az idei Vízkeresztre frissítettük a galántai énekrendet, de csak egy kicsit. Hiszen gyakorlatunkban Galántán ragaszkodunk a liturgikus énekrendhez.  A szép vízkereszti Introitust, Graduálét, Alleluját sem a Communiót nincs mivel felülírni. Az úgy alkalmas, ahogyan az a van a liturgikus hagyományban. De lehet gazdagítani a népénekhagyományból az ünnep énekrendjét. Az idei énekrendben énekeltük először az Adeste fideles és Puer natus in Betlehem magyar változatát. Sajátos színnel gazdagította ünnepünket ez a két ének. A Gloria éneke esetében is a gregorián dallam a legalkalmasabb.  Tévhit, hogy a hívek csak a Szigeti és a Mercedes-mise tételeit tudják elénekelni. A Credo hosszabb változatát sem érdemes lecserélni az apostoli Hitvallásra a szentmisében. 

Vízkereszt zsolozsmája  és miséje  s a liturgikus folytonosság

E zsolozsmát sajnos, az idén csak magánúton recitálhattam. A Breviárum Romanum szerint végeztem el.  A megújított zsolozsma ebből egy  kivonatolt, rövidített  zsolozsma. Ismerem mind a két változatot. Imádkoztam is életemben mind a kettőt. Ismeretük csak megerősíti bennem XVI. Benedek pápának a liturgia és a hagyomány folytonosságáról szóló  gondolatainak jelentőségét. Vízkereszt ünnepén elég jól megragadható ez a folytonosság. Egy kicsi üröm az örömben, hogy a böjtelő és az évközi idő vagy bizonyos szentek ünnepei tekintetében kevésbé ragadható meg a liturgikus folytonosság, hanem inkább az újszerű megoldások ütnek át. Számomra öröm volt megtapasztalni az idei Vízkeresztben a római rítus  folytonosságát.

Kívánom, hogy blogunk olvasóit őrizze meg az  új évben az Úr a szív örömében és a hálaadásban! Attila plébános