2016. február 27., szombat

Visszatekintés Böjtelőre és böjtkezdetre - 2016

Nagyböjti mise még 2011-ben
Hetvenedvasárnap matutinuma

A hetvenedvasárnapi matutinumot a maga idejében imádkozhattuk el a galántai templomban.  Nagyon fáradtan, sok-sok gondtól terhelten  érkeztem meg a templom kórusába. A két kórusra osztott zsoltározás valóban beleringat minket Isten jelenlétébe, s szívünket elkezdik megérinteni a mi Urunk szavai és gondolatai, a kinyilatkoztatás által nekünk nyújtott imádságok. Különös élességgel érintett meg a zsoltározás egyik mondata: "Cantabo Domino, qui bona tribuit mihi". Miközben a zsoltárok éneklésével tovább haladtunk, ez a  sor mind a maig napig visszhangzik bennem: "Énekelni fogok az Úrnak, ki jókat adott nékem!" S valóban felmérhetetlen amennyit jót kaptunk s kapunk szüntelen a mi urunktól Istenünktől. "Minden jó adomány onnan felülről száll alá, a világosság Atyjától - "Omne donum optimum desuper est, descendens a Patre luminum".
Megrendítő liturgikus környezetben találkozni az ősszülők történetével, a teremtés, bűnbeesés és könyörület titkával. Eszembe jut közben a Sixtus-kápolna  a Genezis és a Végső ítélet képeivel, s az előtte álló gyönyörű oltárral és feszülettel. Felvillanak a hittanórák emlékei, amikor ezekről az eseményekről tanítunk. Bevillanak a Halotti beszéd és könyörgés sorai, egy-egy egyházi ének foszlányai, ahol emlegetjük az ősszülőket. Milyen nagyszerű templomban, liturgikus-énekes keretben megszólaltatni, hallani, elmélkedni az Írást. És végül is ez a Matutinum célja.

Hamvazószerda

A Böjt kezdetén, Böjtfő napján reggel hatkor volt a hamu szentelése és a hamvazás szentelménye, majd a nap szentmiséje. Már nem először, talán harmadik alkalommal végezhettem az ősi rítus szerint. Gyönyörűek a hamu szentelésének imái. Szép az is, hogy térden állva fogadják a hívek a hamvazást. Mély és szépséges antifónák énekek kísérik a hamvazás szentelményét.  A viola színű mise a böjt minden sajátosságával szintén jóleső változást hoz az idők múlásában.

Nagyböjt  első vasárnapjának matutinuma

Csak nemrég mondtuk a hetvenedvasárnap matutinumát, most pedig újra itt van a következő alkalom. Micsoda erő és gazdagság, hogyha valaki közösségben, hétről-hétre, napról-napra imádkozhatja az Egyház hivatalos imáját, s ha az Officium méltó környezetben, a római Egyház liturgikus éneknyelvén szólalhat meg. Egy szombat esti matutinum után másként ébredünk, másként hallgatjuk a vasárnap evangéliumát. Köszönet és hála Neked Istenünk a szent zsolozsmáért, Egyházad liturgiájáért, a gregorián énekért, de főként Szent Fiadért, aki értünk megkísértetett és győzött a gonosz lélek felett.

S miközben a böjtkezdet szertartásaira egy kicsit visszapillantottunk, már készülünk a Nagyhét, a Szent Háromnap és a Szent Húsvét ünnepeire, megváltásunk húsvéti misztériumának ünneplésére.  Áldott nagyböjtöt, áldott előkészületeket. Attila plébános