2016. május 24., kedd

Újmisést fogadtunk

Szentháromság vasárnapját követő hétfőn, amely a  régi rítus kalendáriumában az idén Nepomuki szent János ünnepét jelentette, újmisés papot fogadtunk plébániánkon. Mind a magyar és szlovákajkú híveket  meghívtuk erre az alkalomra.
Májusi ájtatosság latinul
Először latin nyelvű ünnepi májusi ájtatosságot tartottunk. Számomra is jó volt megtapasztalni a jól ismert magyar nyelvű imádságok latin szövegét. Elhangzott latinul a Lorettói litánia, a Sub tuum praesidium, az Ave verum, a Tantum ergo, az Adoremus in aeternum, valamint a Salve Regina és az Angelus Domini imája. Mindezekbe a hívek is bekapcsolódtak a nagybetűs imalapok segítségével. Egész jól megy nekik a latin imádkozás.
Missa cantata újmisés pap szolgálatával
A litániát énekelt szentmise követte, amelyet a meghívott újmisés áldozópap celebrált. Jó érzés volt látni tapasztalni a méltó és szép szentmisét, amelyet önszorgalomból tanult meg. Jó tudni, hogy a fiatal papságban van érzék a méltó ünneplés és a celebrálás művészete iránt. Hogy van érzékük a liturgikus hagyomány megbecsülése iránt is. A karból követtem a szentmisét. Számomra, aki rengeteg megújított szertartású szentmisét vagyok kénytelen celebrálni  a rám bízott három plébániatemplom miatt, nagyon jó volt végre a karból szemlélni, figyelni a szentmisét, bekapcsolódni a hívek énekébe. A szentmisét a Missa cunctipotens tételei kísérték, s elmondható, hogy egy átlagos városi plébániatemplom közössége elég jól képes megtanulni legalábbis a Kyrie, sanctus és Agnus tételeit. A szentmisében az Introitus a Bakócz-graduál esztergomi dallamváltozatával hangzott fel. Orgonistánk a szentmise egyes részeit szép, művészi meditatív orgonazenével fedte le.
Újmisés áldás
A szentmise végén újmisés áldásban részesültünk, melyet térdelve, s egyenként fogadtak a hívek. Az újmisés paptestvér, áldozópapot imádságunkba foglaljuk, és továbbra is imádkozni akarunk papi hivatásokért és a papok életszentségéért.