2017. szeptember 16., szombat

Tíz éve lépett érvénybe a Summorum pontificum apostoli levél

Introibo ad altare Dei, 2017.IX.10
2007. szeptember 14.-én, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepén lépett érvénybe az a pápai jogi dokumentum (Summorum Pontificum), amely újraszabályozta a római rítus hagyományos formája ünneplésének lehetőségeit.  Az évforduló közeledtével a szentantali kegytemplomban missa cantata ünneplésével  adtunk hálát a Gondviselő Istennek 2017. szeptember 10.-én. A mellékelt képek itt készültek. 
Elevatio

Hálával a Gondviselő Isten iránt
A 10. évfordulón hálával köszönöm a Gondviselő Istennek, hogy a Szentatya által megengedte, hogy a keresztény katolikus hitünknek ez a kincse ne menjen feledésbe, hanem továbbra is a megváltás gyümölcseiben  részesítse, kegyelemben gazdagítsa, építse az Egyházat, s az Egyház általa méltó módon kifejezhesse imádását, hódolatát, szeretetét a Szentháromság egy Isten iránt. 
Gyerekkortól magamban hordoztam a vágyat az ősi rítusunk megismerésére. Akkor csak azt tudtam belőle, amit a mácsédi hívektől hallottam, hogy ez régebben így volt, úgy volt, amúgy volt. A sekrestyében napirenden találkoztam azokkal a könyvekkel, amelyek az ősi rítushoz tartoztak, csak immár használaton kívül voltak.
Deo gratias!
Egyszerűen érdekelt az, hogy hogyan is ünnepeltek az előttünk élők. A megújított, egyszerűsített szertartás realitás volt a számomra, a mindennapok realitása, s ma is az, de éreztem, hogy a  korábbi gyakorlat ismerete megbecsülése nélkül gyökértelenné válunk. Az elmúlt tíz év különleges ajándéka volt számomra a régi rítussal való testközeli találkozás. A celebrációk közül két helyszín különösen is kedves volt számomra, a pesti Egyetemi Templom főoltáránál és a a nagyszombati Szent Miklós Bazilika főoltáránál énekelt szentmisék. De felejthetetlenek a galántai templom oltáránál végzett hajnali szentmisék, és az itt ünnepelt néhány kivételes ünnepi alkalom is. Egyetemi oktatóként integráltam előadásaimba a régi rítusra vonatkozó ismereteket, tapasztalatokat is. Hála Istennek, inkább több pozitív visszhanggal találkoztam a hallgatók részéről, mint elutasítással. Sok tanúságtétellel találkoztam, amelyek a hívek részéről megerősítették a régi rítus fenntartásának gyümölcsöző voltát. Természetesen találkoztam a régi rítussal kapcsolatos problémakörrel is. Egyrészt vannak akik agyonhallgatják a témát, mások álságosan-ellenségesen viszonyulnak hozzá, mások pedig számomra egészséges határokat túllépve instrumentalizálják saját egyéb nézeteik számára.  Én teljes szívvel XVI. Benedek pápa intencióihoz igazodtam ebben a kérdésben. Ezt tartottam  bölcsnek, megfelelőnek, katolikusnak. 
Végezetül kívánok a régi rítusnak békés és biztos helyet az Egyház életében még sok számos éven át. Attila plébános.