2018. október 11., csütörtök

Új és régi

Szent Biblia, Káldi György fordítása, reprint kiadás 2014
2018. október 8-án   egy szép és értékes reprint kiadást vásároltam,  Káldi György forditásában a  Szent Biblia 1626. évi bécsi kiadásának reprintjét.   A Reprint  még 2014-ben jelent meg Magyarországon.

Könyvtáramban és személyes használatomban több újfordítású Szentírás is van, ahogyan ez ma jellemző.  A fordításoknak ez a bősége és kavalkádja természetesen egyszerre gazdagító,  de zavaró  is tud lenni.  Természetesen a Káldi-biblia  20. század első felében kiadott enyhén modernizált változata is megvan könyvtáramban, itt azonban zavarónak érzem a  Szentírás három kötetben való megjelentetését.

Ez a szövegváltozat közel áll hozzám, mert szülőfalumban ennek szövege szerint hallotuk a virágvasárnapi és nagypénteki Passiót.

Vágyódtam már, hogy legyen kezemben egy klasszikus, régies, hosszú időn használatban lévő és katolikus fordítás, annak ellenére is, hogy számolnom kell a szöveg régiességével, sajátos korabeli nyelvhasználatával.
Szent Biblia, Káldi György fordítása - reprint kiadás 2014

A bibliafordítások kérdése, problematikája természetesen a liturgiában használatos magyar nyelvű fordítások tekintetében is gondolatokat generál bennem.

Bízom benne, hogy a Káldi Szent Biblia reprintjével életem végéig szolgáló forrást nyertem, s kíváncsian várom  használatának, olvasásának gyümölcseit  személyes életem és papi szolgálatom részére.   Attila plébános