2014. május 23., péntek

Egy szép régi felvétel a klasszikus római rítus fénykorából

 Ízleljétekés lássátok, hogy milyen édes az ÚrBoldog az az ember, ki Őbenne bízik.

Elsőáldozás a  kosúti templomban.
A képet rendelkezésre bocsátotta Bocskai György.