2018. június 13., szerda

Schneider Trnavský és Kodály találkozása a Szent Miklós bazilikában 2018-ban

A Szent Miklós bazilika kórusa és orgonája Nagyszombatban
2018. június 10-én este a nagyszombati Szent Miklós bazilikában két zenei alkotás hangzott fel. Modern, XX. századi alkotásokról van szó,  a szentmiseáldozat bemutatásának hagyományos formájára szánt alkotásokról, amelyek új alkotásként is méltók a szent liturgiához.  Ráadásul két egykori diák, a Nagyszombati Érseki Gimnázium egykori  két növendéke és osztálytárs alkotásairól van szó. Felhangzott:

Mikuláš Schneider Trnavský (1881-1958): Missa in honorem sanctissimi Cordis Jesu (1949)

Kodály Zoltán: (1882-1967) Missa brevis / in tempore belli (1944/45)

A  Miešaný spevácky zbor - Tirnavia  - vegyeskar,  a Trnavský Komorný orchester  Bubnó Tamás karnagy  (Budapest) vezényletével adta elő a zeneműveket. A hangversenyt  Nagyszombat város, a Szlovákiai Bach Társaság, és a Fond na podporu umenia alap  szervezték. Fővédnöke Mons Orosch János érsek úr volt. 

A hangverseny alatt könnyen  el tudtam helyezni az alkotáskoat a régi rítusú szentmise keretében. Igazából ide tartoznak, erre születtek, itt van az igazi Sitz im Leben-jük. Rácsodálkoztam, hogy a korabeli emberek számára mennyire természetes volt az adott rítus, s ennek alázatos szolgálatában alkottak modernen és igényesen, de úgy hogy a zenei alapnyelvet a gregoriánt is ismerték és művelték.
Mater Tyrnaviensis - a Szent Miklós bazilika kincse

Ez a hangverseny nagyon tanulságos volt a szlovák-magyat együttélés és kapcsolatok szempontjából is. A karnagy  (Bubnó Tamás) és a szoprán énekese (Gulyás Hilda) személyében magyar közreműködők is voltak, miközben  a szervezők és közreműködők s a közönség javarésze szlovák volt. A zeneszerzők is életük végéig tartották a kapcsolatot, megbecsülték egymást. Mindezen élméyn és gondolat Nagyszombatban ért el, egy csendes nyári vasárnap este. Mennyire normális és természetes. Bízunk benne, hogy a két nemzet esetében is eljött a kölcsönös megbecsülés, kulturális értékek kölcsönös cseréjének és a keresztény gyökerek alapján való gondolkodásnak és építkezésnek az ideje.  Köszönet a szép hangversenyért.  Attila plébános