2012. március 4., vasárnap

Summorum Pontificum – Universae Ecclesiae szlovákul is

A hivatalos pápai vagy szentszéki dokumentumok különböző műfajúak. A leggyakrabban kezdőszavaikkal nevezik meg őket. A római szertartás ősi és hagyományos formájával kapcsolatban a legutóbbi időkben két fontos hivatalos megnyilatkozás született: az egyik a Summorum pontificum kezdetű motu proprio apostoli levél XVI: Benedek pápától, amely jogi jellegű szöveg, s amely 2007.7.7.-én látott napvilágot és ugyanezen év szeptember 14-én lépett érvénybe. A másik dokumentum az Ecclesia Dei pápai tanács által kiadott Universae ecclesiae instrukció, amely az előzőleg említett apostoli levél hiteles magyarázatában és megvalósításában segít, 2011 április 30-hoz kelteződik. 

Éppen tegnap érkezett meg plébániánkra az Universae Ecclesiae instrukció szlovák fordítását tartalmazó könyvecske. Szívből örülünk, hogy szlovák nyelven is hivatalos kiadásban elérhetővé vált mindkét dokumentum. Most már csak abban reménykedjünk, hogy nem pusztán a plébániahivatalok polcain fognak porosodni ezek a dokumentumok, hanem hogy, sokan elolvassák, átgondolják tartalmát, és hogy valóban elindítja azokat a gyógyító folyamatokat a gyakorlatban, amelyekre oly nagy szükség van. Jó lenne látni, hogy az áldozópapok saját életük és szolgálatuk gazdagítására ismernék a szentmise bemutatásának ősi formáját, és a szentségek kiszolgáltatásának hagyományos rendjét is. Jó lenne tapasztalni, hogy a szemináriumokban félelem nélküli természetességgel lehetne tanulni ezekről a dolgokról, és a szemináriumok napirendjében is helyet kapna a hagyományos forma gyakorlata. Jó lenne, ha megszűnne a katolikus templomok hagyományos tereinek feldúlása, további főoltárok, szentélyrácsok, gyóntatószékek, szószékek megsemmisülése, nagyobb érzékenységgel lennénk a szent terek, és múltban épített templomok megőrzése és liturgikus örökséghez tartozó tárgyak kultúrája iránt. 

Józsa Attila esperes-plébános

Vítame vydanie dokumentov týkajúcich sa klasickej formy rímskeho obradu, tohto času nazývanej mimoriadna forma rímskeho obradu. Dúfame, že tieto dokumenty neostanú ležať na poličkách farských úradov, ale mnohí ich prečítajú, a že mimoriadna forma rímskej liturge zaujme to miesto v živote kňazov, seminárov, veriacich, a farností, aký význam tomu pripisujú tieto dokumenty. 

Vydania dokumentov v slovenčine:

Apoštolský list Motu proprio Benedikta XVI. Summorum Pontificum, Edícia Pápežské Dokumenty 70, Spolok Svätého Vojtecha Trnava 2007. in Edícia Pápežské dokumenty 70, Spolok Svätého Vojtecha Trnava 2007. 11-20. 

List jeho svätosti Benedikta XVI. biskupom, pri príležitosti uverejnenia apoštolského listu Motu proprio Summorum pontificum o používaní rímskej liturgie, ktorá predchádzala reforme uskutočnenej roku 1970, in Edícia Pápežské dokumenty 70, Spolok Svätého Vojtecha Trnava 2007. 21-30. 

Pápežská komisia Ecclesia Dei, Inštrukcia o aplikácii listu motu proprio Summorum pontificum Jeho Svätosti Benedikta XVI., in Edícia Dokumenty Svätej Stolice 74, Spolok Svätého Vojtecha Trnava 2011, 51-62. 

Attila Józsa, dekan-farár