2012. szeptember 24., hétfő

Peregrinatio Fidei - a „hit zarándokútja”

Úton vagyunk. Jelképesen és valóságosan egyaránt. A katolikus ember számára ez az „úton járás”, a lét átmeneti időszaka az örök Haza felé, mely a zarándoklatokban nagyon jól kifejeződik. Az ember az úton elgondolkodik az Élet felől és szemlélődése az Igazság felé fordul. A zarándoklatok ezért a Hit megerősödésének nagyon jó alkalmai. Számtalan ismert megtérést, csodás gyógyulást sorolhatnánk fel, mely Európa ismert zarándokhelyein történtek. 

Ezért különös öröm számunkra, hogy a Hit Évének kezdetén, testvérközösségünk a Szent Mihály Laikus Káptalan is zarándoklatot szervez Mátraverebély-Szentkútra Szent Mihály főangyal napja alkalmával. A Hit Évének kapujában sajátos módon, a római rítus rendkívüli formájával, és meggyőződésünk szerint is az új evangelizáció alkalmas eszközével várják a zarándokokat zsolozsmára és főpapi szentmisére, melyet Dr. Varga Lajos váci segédpüspök mutat majd be. A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatást az ez alkalomra készített weboldalon, a peregrinatio.hu oldalon lehet olvasni. 

Ezt a hagyományteremtő szándékot szeretnénk mi is legalább lelkiekben támogatni. Ezért ugyancsak szeptember 29-én Galántán 2 alkalommal is csatlakozunk a zarándokok hitbeli megerősödéséhez és megújulásához 2 régi rítusú szentmise bemutatásával a magyar és szlovák hívek nem kis örömére.

2012. szeptember 21., péntek

Hogyan kezdjük el?

Több helyről is érdeklődtek már hívek, hogy szeretnék, ha idővel az ő plébániájukon is rendszeresen lennének szentmisék a római szertartás rendkívüli formájában. Hogyan is elkezdeni a felkészülést erre a pillanatra? 

Nem pusztán külső forma 
A szentmise nem pusztán egy külsődleges cselekmény. A Katolikus Anyaszentegyháznak nagyon mély tanítása, szilárd hite van a szentmiséről és az Oltáriszentségről. Hitigazságok tartoznak az ünnepléshez. Szükséges e hitigazságok hívő ismerete, tanulmányozása, hívő megvallása. Természetesen maga a liturgikus ünneplés is bevezet ezekbe a hittitkokba, megerősít azokban, külső formákkal kifejezi, amit az Egyház hisz és vall.

Türelemmel
A rendkívüli forma iránt érdeklődők először is legyenek türelemmel, hiszen elsősorban szükségük van helyben egy olyan áldozópapra, aki megértette a Szentatya szándékát, a rendkívüli forma jelentőségét és hajlandó is megtanulni, elsajátítani az ősi mise szertartásait, lelkületét, szövegeit. Addig is időről időre más helyszíneken tapasztalhatják meg az ősi formát.

Imádsággal
Nagyon ajánlja egyházunk a zsolozsma imádkozását. Ehhez kell egy alkalmas zsoltárkönyvet találni. A magyarul imádkozó híveknek mindenképpen ajánlom az római-esztergomi zsolozsmára épülő nappali zsoltárkönyvet (Diurnálét) és éjszakai zsoltárkönyvet (nokturnálét), vagy a középkori pálos hagyományon épülő latin-magyar zsoltárkönyvet. Kezdőknek a Népzsolozsmák c. kötet is kiváló kiindulópont lehet, vagy az Éneklő Egyház imádságoskönyv Népzsolozsmái is. Magyar nyelven ezek közelítik meg legjobban a hagyományos római zsolozsmát. A zsoltárok recitálása egyébként is nagy támasza a személyes lelkiéletnek, de a liturgikus imádságkultúrának is. A zsoltárokat imádkozhatjuk egyénileg, családban, kisebb közösségekben. A zsoltárok imádkozását kiegészíthetjük az egyház által jóváhagyott rózsafüzér és litániák, valamint a katolikus imádságkincs imádkozásával. Imádságos lelkülettel készülődjünk a szentmise ünneplésére és hálaadásunk se maradjon el.

Tanulással, tanulmányozással
Az áldozópapnak is időre van szüksége, hogy megtanulja a szentmisét és ministránsait betanítsa, felkészítse, bevezesse a ministrálás művészetébe és titkába. Csak buzdíthatom a híveket, hogy imádkozzanak ezért a papért és szolgálatáért. Az áldozópap mellett alkalmas templomot, oltárt és időpontot is kell majd találni. Egymásra kell találni azoknak a híveknek is, akiket egyesít a szentmise rendkívüli formájának szeretete. Addig is, míg ezek a külső körülmények összeállnak, mindenki ismerkedhet a rá váró feladatokkal, szent szövegekkel, énekekkel, a liturgikus tér és mozgás szabályaival. Ma már elég sok segítséget lehet találni elektronikus formában is és könyvekben is. A tanulmányozáshoz a praktikus próbák is hozzátartoznak.

Rendszerességgel
Ha a ministráns- és énekpróbák után az áldozópap által kitűzött időben el kell kezdeni az ünneplést. A rendszeresen megtartott időpontok és alkalmak nagyon segítik mind az áldozópapot, mind a ministránsokat, a kántort, a szkólát a méltó ünneplés megvalósításában. A rendszeres időpontok mellett, jó, ha rendszeresen egy adott miseformát végzünk és elsajátítunk.

Tervezettséggel
Tervezzük be a szentmisék időpontjait. Jó, hogyha van felelős személy az énekrendért, a hívek részvételét megkönnyítő éneklapokért, vagy könyvekért. Szükséges, hogy az asszisztenciának is legyen vezetője. Át kell tekinteni vannak e megfelelő kellékek, tiszta és szép ruhák, könyvek a szentmise ünnepléséhez.

Igényességgel és kitartással
Többen fellelkesednek, de lelkesedésük lelohad, amint az áldozatról van szó. A rendkívüli forma nemcsak, hogy igényes, de áldozatos és kitartó lelkületet követel meg.