2013. december 23., hétfő

Visszatekintés 2013-ra

Régi rítusú szentmisék

Heti rendszerességgel
Hatvannégy alkalommal volt szentmise az ősi forma szerint, amelyben szolgálattal, ministrációval vagy jelenléttel részt vettek laikus káptalanunk tagjai. Ötvenhét alkalommal a galántai plébániatemplom adott helyet ezeknek a szentmiséknek, hét alkalommal pedig  egy-egy másik templomban helyszínen, mint pl. Szombathelyen, egyszer Kecskeméten, egyszer Nagymácsédon, kétszer Szentantalban, egyszer Máriavölgyben.

Különleges hétfő reggelek
A szentmisék továbbra is leggyakrabban hétfő reggel hat órai kezdettel voltak megtartva. Ez egy olyan időpont, amikor mindenki ráér, amikor semmi sem szokott közbejönni. Egyben szép indítása a munkahétnek, kezdeni az Úr oltáránál. Vágyódunk rendszeresen vasárnapi szentmisére is a régi rítus szerint, ez egyelőre a jelenlegi pillanatban, - figyelembe véve élethelyzetünket, lehetőségeinket - nem biztosítható.

Hit-liturgia-élet
Sok szép élmény, komoly tapasztalat gyűlt össze a régi rítusú  szentmise ünneplésével kapcsolatban. Még nagyok mindent kell megtanulni, felfedezni, elmélyülni. Különösen fontos törekedni a hit, ünneplés és élet összhangjára, hiszen nem csupán liturgiai kérdésréol van szó.

A szükséges felszerelés
Immár vannak ízléses kánontábláink, egy nagyon szép kiadású és méretű oltármisekönyvünk, a gyászmisét szolgáló külön misekönyvünk. Az Angliából megrendelt miseruhakollekció nagy segítséget jelent. Immár egységes, tiszta, jó minőségű, szép miseruhában ünnepelhetünk, van kehelyvélum, burza,  manipulus, minden szükséges eszköz. Még nagyon jó lenne, ha  lennevászon alba, mert csak műszálasakat lebhet kapni. Szerencsére cingulus és birétum már általában ismét kapható.

Hiányzó dolgok
Hiányoznak Galántán a mellékoltárok lépcsői, s főleg a szentélyrekesztő  hiányát érezzük a legjobban, amely nagyon segítené a szentáldozás méltó kiosztását. Egyelőre térdepelők és egy hosszú fehér terítő segítségével próbálunk alkalmas körülményeket teremteni.  A műanyag borítású olajlámpák sem nagyon lelkesítenek minket, sajnos most ezek divatja tombol, s megfelelő  gyertyákból sincs nagy kínálat.  Különböző színű antependiumokra is szükség lenne, hogy az oltárok ne csupaszon álljanak, hanem liturgikus díszbe öltöztetve.  Éppenséggel nem hiányzik, hanem ott van, - de esztétikailag és liturgiailag is zavart okoz - a szentélybe csak utóbb elhelyezett mozgatható asztaloltár, amely korlátozza a mozgást a szentély síkságán, látványban és gyakorlatilag is megduplázza az oltárok számát, pedig egy templomszentélyben egy oltárnak illene lennie.  Nem könnyű az asszisztencia egy utólagosan odahelyezett oltárasztal kerülgetésével. Remélhetőleg az előbb említett nehézségek előbb-utóbb megoldást nyernek a gyakorlatban.

Zsolozsma

A zsolozsmát eddig is havonta egyszer igyekeztünk elénekelni.  Messze járunk a Szent Mihály Laikus Káptalan gyakorlatától, hiszen ők nyilvános istentiszteletként, latinul és most már  huzamosabb időn keresztül rendszeresen végzik.

Káptalanunk számára jelenleg a Népzsolozsma kötet virrasztó zsolozsmái, reggeli dícséretei, vecsernyéi és kompletórium anyaga  tűnik alkalmas, énekelhető, végezhető megoldásnak. Ez alapozhatja meg a továbbfejlődést zsolozsmagyakorlatunk területén.  Ugyanakkor szeretnénk a zsolozsmát kiemelten és  életünk szerves részeként tekinteni és művelni.

Szolgálat az Egyházban

Jelmondatokban néhány cél:
A keresztény család,  mint az Egyház számára fontos valóság megélése
Ministrálás – a ministránsszolgálat fontossága és művelése
Szkóla –  a liturgikus énekkincs tanulása, éneklése, tanítása, gyakorlása
Tisztelet, megbecsülés az egyházi rend szolgálata iránt, ima papi hivatásokért
A katolikus hit terjesztése, tanúságtétel, az Egyház egységéért  való buzgólkodás 
Testvéri közösség
  

Blogunk Olvasótól egy fohászt kérünk közösségünk számára. 
Szívből köszönjük. 
Attila plébános