2015. március 28., szombat

Lamentációk Galántán - 2015-ben

"Virrasszatok és imádkozzatok"
Szeretettel várjuk, mindazokat, akik Galánta környékén élnek és szeretnék  velünk imádkozni a Jeremiás-siralmakat a húsvéti Szent Háromnap idején. Nagyszerdán  20:00 kezdettel lesz a Lamentáció. Nagypénteken és Nagyszombat napján reggel 7:00 kezdettel. A reggeli időpont persze nem ideális, de ekkor még erős félhomály van a templomban. Márpedig ebben a zsolozsmában nemcsak a szöveg, hanem a  fény és a sötétség is beszédes.

Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged!
A Lamentációnak a "Népzsolozsma"-kötetben közölt egyszerűbb, rövidebb változatát énekeljük majd, amely összhangban van  a "Nagyhét" című kiadvánnyal, szövegkönyvvel, amelyet Barsi Balázs atya jegyez.  Plébániai körülmények között  teljesen elegendőnek ítélem ezt a változatot. Hosszúsága csaknem egy óra. Megfelelő gyertyákat kell biztosítani, nekünk erre a célra nagyon megfelelnek a görögkatolikusok által használt vékony és hosszú viaszgyertyák. Nem csöpögnek, könnyen tarthatók a kézben és nagyon szép, nagy lánggal égnek, megfelelő világosságot biztosítanak a zsoltárok énekléséhez.  Természetesen nem hiányozhat a triangulum sem , a speciális gyertyatartó, amely 15 gyertyájával fontos és praktikus kísérője és megrendítő jele is ennek az imádságnak. 

Papként megélt 16 húsvétom alatt 15 alkalommal végeztük nyilvánosan a Jeremiás-siralmakat. Szívesen jöttek rá a hívek.  Egy alkalommal sajnos beteg voltam, így csak magánúton imádkoztam el. De nagy hálával emlékezem vissza a Központi Papnevelő Intézetben eltöltött nagyheti ünnepekre, ahol háromszor élhettem át teljességében a nagyheti szertartásokat, szkólaénekkel, szép asszisztenciával, és természetesen a Lamentáció hosszabb változatával.  Szeretettel várjuk tehát azokat is, akik még sosem vettek részt  egy ilyen zsolozsmán, de szívesen megtapasztalnák. Áldott nagyhetet kívánunk blogunk olvasóinak!  Attila plébános