2018. február 16., péntek

Tájak, korok, hagyományok - Konferencián jártunk

A liturgiatörténeti kutatások gyümölcsei 


Tájak, korok, hagyományok – a Liturgiatörténeti Kutatócsoport  kutatási beszámolója 2013-2017

2018. február 9-én Budapesten került sor az ELTE Btk Vallástudományi Központ Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának konferenciájára - kutatási beszámolójára,  az elmúlt öt munkájáról, eredményeiről.
Az előadások:
A konferencia résztvevői kilenc előadást hallgattak meg. A délelőtti ülésszakon Déri Balázs professzor a liturgikus kutatások interdiszciplináris összefüggéseiről szóló bevezetője után Földváry Miklós István docens bemutatta az intézmény  liturgikus adatbázisa, az Usuarium jelentőségét. Horvát Balázs a miseorációk kutatásának tanulságairól, Sabo Katalin a Dániel-kantikum liturgikus használatának tipológiájáról, Varga Benjámin pedig Mossóczy Zakariás XVI. századi népnyelvű rituále-kísérletéről adott elő. A délutáni ülésszak vendégelőadással kezdődött Kovács Andrea a Liszt Ferenc Zenetudományi Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja képviseletében a magyarországi Alleluja-sorozatok és külföldi párhuzamaik témáját elemezte. Majd ismét a Liturgiatörténeti Kutatócsoport tagjai számoltak be kutatásaikból vett témával: Szaszovszky Ágnes a Pontifikálék és rituálék tartalomindexelésének tanulságairól, Stamler Ábel az apátbenedikálás szertartásáról, Horváth Ágnes a  matutinum-áldásokról  Paulus Frigyes a kalendáriumkutatás problematikájáról. A konferencia énekes vecsernyével zárult a belvárosi Szent Mihály templomban. Felvidékről ketten vettünk részt papok a konferencián Schranko László atya és magam, e sorok szerzője.
Az Elte Btkn végzett kutatómunkának több fontos gyümölcse is van:

1.Az egyik hogy létrejött egy digitális gyűjtemény, amely az európai liturgikus forrásanyagot tartalmazza. Ennek alapján kiépült az Usuarium, amelynek segítségével könnyen kereshető a digitális forrásanyag tartalma.

2.Fontos eredmény, hogy  új generáció is jelentkezik a liturgiatörténeti kutatások számára.

3.Nem kevésbé fontos gyümölcsöt jelentenek a megjelent publikációk (ELTE BTK, Görög-latin tanszéke, valamint a Vallástudományi Központ LtKutatócsoport neve alatt):
Monumenta Ritualia Hungarica (MRH) keretében megjelent a Missale Strigoniense 1484, az Ordinarius Strigoniensis és a Psalterium Strigoniense (1-3).
Műhelytanulmányok sorozatban eddig négy kötet látott napvilágot. (Földváry Miklós István: Az Esztergomi Benedikcionále,  Varga Benjámin: Obsequiale Strigoniense,  Hanula Gergely: Anyaszentnyelvünk, FöldváryMiklós István: Egy úzus születése.
Az MRH Series practia – gyakorlati kiadványok keretében, mint editio ad experimentum füzetekben jelennek meg az esztergomi zsolozsma  időszakonként változó tételei: az adventi, karácsonyi, vízkereszt utáni, böjti és a szenvedés idejének officiuma jelentek meg eddig, valamint a Gradulae Strigoniense – az esztergomi graduále a mise változó tételeinek gyűjteménye a temporále és szanktorále idejére.

4. Elmondható, hogy az esztergomi liturgikus úzus feltárása ismét előrehaladt nemzeti és keresztény katolikus kultúránknak ez a kincse egyre inkább feltárul, s hozzájárulhat a hiteles vallásosság és liturgia műveléséhez megéléséhez.

Végezetül megköszönjük a szervezőknek az értékes konferenciát, a találkozást, a felüdítő szellemi légkört, s hogy értékes kiadványokkal felvértezve érkezhettünk haza, s további gyümölcsöző munkálkodást kívánunk.  
                                                                      Józsa Attila plébános, Ógyalla