2018. február 17., szombat

Folytatódott 2017-ben is a középkori esztergomi zsolozsma kiadása"Fáradságos munka édes gyümölcsei": MRH kiadványok 2018 februárjában 

A 2017-es évben tovább bővült a középkori Magyarország liturgikus emlékeit Déri Balázs szerkesztésében kiadó  Monumenta Ritualia Hungarica  sorozat/ Series Practica - gyakorlati kiadványainak sora.

Megjelentek az esztergomi zsolozsma-proprium vízkereszt utáni, nagyböjti és a szenvedés idejének anyagát magában foglaló kötetei. Összesen tehát 5 kötet áll eddig rendelkezésre.

A következő szakemberek dolgoztak a kiadáson: Nényei Sára, Csonka Szabina Babett és Földváry Miklós István, Szolíva Gábriel OFM, Szőnyi Éva Júlia, Varga Benjámin, Mezey János, Déri Balázs.

Nem egyszerű vállalkozás ez: átírás, szöveggondozás, kottagrafika, szerkesztés és lektorálás, a zenei anyag gondozása, közreműködés, kötetenként 5-6 ember munkáját figyelmét igényli.

A szakembereknek közösségünk nevében ezúton is köszönetünket és hálánkat fejezzük ki, a fáradságos munka oly édes gyümölcséért.

Feltáruló kincs- az esztergomi zsolozsma
Végre teljességében és hozzáférhetően követhető lesz a római-esztergomi zsolozsma a teljes egyházi éven át.

Gyakorlottságot szerezni
Természetesen a kötet használata gyakorlottságot feltételez a zsolozsmát illetően. A hiányzó gyakorlottság azonban utánajárással és tanulással, főként állandó  imádsággal megszerezhető.

A kötetek jelentősége:

A kötetek jelentősége a magyarországi és egyetemes liturgiatörténet megismerése szempontjából vitathatatlan.  A római zsolozsma fejlődése csúcsszakaszából egy egyetemes és egyszerre regionális rítus zsolozsmateljessége tárul fokozatosan elénk saját  dallamvilágával. Az esztergomi zsolozsma köteteiből papíron megismerhető a rítus imaanyaga és imanyelve, s akár életre is kelthető az egyéni és közösségi imádságban is.

Az esztergomi zsolozsma nagy kincse az eredeti római  zsoltárrend és a gregorián hazai változata.

A dícséret áldozata - időnk odaajándékozása
 
szerzetesi kórus - a zsolozsma éneklésének helye a templom közepén a vyšší brod-i cisztercita templomban

Tény, hogy jelentős időt és energiát kell fordítani a zsolozsma ezen formájának elsajátítására és  rendszeres imádkozására. Az idő rendszeres odaajándékozása nélkül nem praktizálható. Ezért valószínűleg nem lesz túl sok gyakorlója, rajongója inkább lehet, azok köréből is, akik életkörülményeik és helyzetük miatt a zsolozsma egyéb formáit imádkozzák egyébként kötelesen, szívesen, örömmel, küzködve, harcolva, odaadással.  Józsa Attila, ógyallai plébános
 
Gyertyatartó a Lamentációkhoz - az ötödik kötet tartalmazza az Officium tenebrarum változó anyagát
Íme, az eddigi kiadványok jegyzéke:

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Adventus (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/A),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2016, 154 oldal, ISBN 978-963-446-758-8

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Nativitatis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/b),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2016, 187 oldal, ISBN 978-963-446-785-4

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore post Epiphaniam (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/c),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 191 oldal, ISBN 978-963-446-786-1

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Quadragesiamae (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/d),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 178 oldal, ISBN 978-963-446-787-8

Breviarium Strigoniense. Proprium de tempore Passionis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica IV/e),  Argumentum,  ELTE- BTK, Latin Tanszék, Budapest 2017, 174 oldal, ISBN 978-963-446-790-8