2018. február 20., kedd

Egy hiánypótló és praktikus kötetGradulae Strigoniense


Egy hiánypótló, praktikus kötet: Graduale Strigoniense 

Gyakorlatias kiadvány
Egy gyakorlatias, könnyen áttekinthető, felhasználóbarát kötetben jelent meg a középkori esztergomi liturgikus úzus graduáléja, amelyből hozzáférhetők a szentmise latin nyelvű tételei az egész egyházi év, a temporále és szanktorále idejére.  (Korábban egyes kisebb kiadványokból, vagy a Bakócz-graduále átírásából volt énekelhető esztergomi gregorián)

A római-esztergom-i hagyomány alapján
Írásunknak, közlésünknek nem célja a kiadás alapelveinek ismertetése, ez egyébként is angol nyelven megtalálható  kötetben. Egyszerűen csak ÖRVENDÜNK, hogy hozzáférhető a teljes esztergomi graduále-anyag, s nem vagyunk többé kénytelenek a latin graduálét illetően csak nyugati kiadásokra szorítkozni. Nyilván a latin miseénekeket rendszeresen használó templomok száma  csekély a magyar nyelvterületen, de nyilván jelenleg egész Európában is. A latin nyelv és a gregorián ének zsinati dokumentumokban található szép dícséretei alig voltak hatásosak a széles gyakorlatot illetően. A népnyelvű gyakorlat is alig veszi figyelembe a liturgikus tételeket, általában helyettesítő tételek szólalnak meg, sok helyütt pedig az „énekeljetek amit akartok“ jelszó érvényesül.

Autentikus liturgiát, hiteles éneket, magyaros hagyományt
A Graduale Strigoninese világos tartalmat, egy hagyományos és nagyszerű éneknyelvet, egy jellemző liturgikus nyelvet jelentett egykor és kínál ma is. Megtanulása rendszeres gyakorlatot, állandó éneklést, szkólaéletet feltételez. Így tanulható, tartható életben. Világos referenciát is jelentenek szövegei a népnyelvű liturgia számára. Szerencsére magyar nyelven van lehetőség a graduale-tételek magyar nyelvű és egyszerű gregorián dallamokon való éneklésére is (Éneklő Egyház, Graduale hungaricum)

Köszönet
Az értékes munkáért köszönetet mondunk mindazoknak, akiknek fáradságos munkája nyomán megszületett: Szaszovszky Ágnes-átírás, Földváry Miklós István- kiadás, kommentár, és utószó. A kiadásban segédkeztek: Déri Balázs, Tóth Márta, Alácsi János Ervin, Enyedi Mózes

Graduale Strigoniense, Proprium de Tempore et de Sanctis (editio ad experimentum), (Monumenta Ritualia Hungarica, Series Practica V/a),  Argumentum,  ELTE- BTK, Ókortudományi Intézet, Latin Tanszék, Budapest 2017, 628 oldal, ISBN:978-963-446-0