2021. február 5., péntek

Per singulos dies benedicimus Te et laudamus nomen tuuum in saeculum et in saeculum saeculi!


Tíz évvel  ezelőtt jelent meg az első bejegyzés blogunkon. Tíz év alatt magam is sok bejegyzés szerzője voltam ezen a fórumon. Ezúton szeretném megköszönni a Keresztelő szent János Laikus Káptalan  vagy  inkább Társulás (hogy meghagyjuk a káptalan szót klasszikus egyházjogi értelmében) tagjainak, hogy  ezen a helyen megoszthattam azt, amit az elmúlt években közösen megéltünk. Köszönet  minden kedves Olvasónak is, akik figyelemmel kísérték e blogon az általam írt bejegyzéseket. 

 Három vonását jelölném meg eddigi írásaimnak. Gondolom, az olvasók is kiérezték, hogy olyan valaki írta azokat, aki lelkesedik a római szertartás ősi formájáért, s aki számára  lelkét és hivatását gazdagító felfedezést jelentett az elmúlt tíz évben a rendkívüli forma megismerése. Bizonyára kiérződött írásaimból az is, hogy a hely szerelmese is vagyok, szeretem azt a helyet, ahol papként szolgálok, és szeretem azokat az értékekek és  szakrális alkotásokat is, amelyeket ott találok.  Remélem  az is megmutatkozott írásaimban, hogy szeretem egyházamat.

 Ezen a fórumon befejezem a blogbejegyzések írását, hiszen most már lassan negyedik éve, hogy távol kerültem  szülőfalum vidékétől s más helyen működöm, egyéb feladatok kötik le figyelmemet a jelenben. 

A címben idézett egyházi himnusz szavaival köszönök el az Olvasóktól, s kívánom a hűséget és kitartást mindenki számára Isten dícséretében.  Józsa Attila atya, Ógyalla

"Minden napokon áldunk Téged és dícsérjük a te neved örökké s mindörökkön örökké!

2020. december 27., vasárnap

Egy évtizednyi ismerkedés az ősi szertartással


Egy nyárvégi vasárnap - 2008-at írtunk - repülőre ültem Pozsonyban, irány Róma. Este az örök városban, a Szent Péter bazilikában még elértem a vecsernye Magnificat énekét, este tízig ültem a Szent Péter tér szökőkútjánál és csak szemléltem az elém táruló gyönyörű látványt. Addig csupán kétszer jártam Rómában - azóta sajnos, nem jutottam el oda - 1992-ben egy szlovák zarándok csoporttal rohantuk végig a legfontosabb szenthelyeket, másodszor a Nemzetközi Ministránstalálkozó alkalmával szerveztem egy busznyi ministráns részvételét. A harmadik alkalommal  azonban csak egyedül jöttem Rómába, hogy mindenféle kötöttség nélkül járhassam be nemcsak a közismert látnivalókat, hanem sok egyéb helyet is, amelyek, mint a liturgia történetével foglalkozó doktorandusz-hallgatót érdekeltek. S volt utamnak egy másik célja is, be akartam szerezni egy latin misekönyvet, az 1962. évi kiadás szerintit. Ez a római tartózkodás nagy élmény marad számomra.

Minden előzetes tervem sikerült, rengeteg látnivalóval, tapasztalattal gyarapodtam, s egy misekönyvet is sikerült beszereznem az ősi római rítus celebrálásához. Ez volt az az év, amikor XVI. Benedek pápa szabályozta a római szertartás korábbi formájának használatát az egyházban. A római út óta még másfél év telt el, hogy lassan elsajátítottam ezt az ősi miseformát. Megtanulásában motivált az, hogy mint áldozópapnak, akinek a misézés mindennapjai részét képezi, s liturgiatörténettel foglalkozó doktorandusznak ne csupán szakirodalomból szerzett elméleti ismeretei legyen a római szertartásról,hanem valós tapasztalatai, ünneplés-élményei. Nem voltam negatívan elfogult az ősi rítussal szemben, hiszen ténylegesen nem is ismertem, inkább kíváncsiság és őszinte érdeklődés vonzott felé, egyszerűen szerettem volna megismerni szertartásainkat, rítusunkat mélyebben.Egyébként erősen történelmi érdeklődésű vagyok. A stúdiumok során olvasott írások egy része, mint egy ósdi, elmaradott, lecserélendő, megváltoztatandó formát, mutatták be a régi gyakorlatot, (s biztosan akadt is benne ilyen, főleg a kivitelezésben) de bennem gyanút ébresztett ez a hozzáállás. XVI. Benedek pápa szándékai és szemléletmódja nagyon tetszettek, s a régi rítussal kapcsolatban törvénykező motu proprio apostoli levél kedves meglepetés volt számomra a pápától, mert valahogy gyermekkoromtól kezdve, igaz csak közvetve, a nagymácsédi sekrestyében található latin könyvek segítségével, meg a templom tárgyi kultúrájának segítségével, de megérintett a latin egyház ősi rítusának fénye, hasonlóan, ahhoz ahogy egy fényévekre távol ragyogó csillag fénysugara elér hozzánk. 

A Rómában vásárolt misekönyv egy üres lapjára feljegyeztem az ünnepelt szentmisék dátumait, innen látom most, hogy 2010-től heti rendszerességgel tudtam bemutatni, üunepelni, felajánlani régi rítusú szentmisét, mégpedig az énekelt formában, ministránsokkal, kiváló orgonista szolgálatával és hívekkel egyetemben a galántai plébániatemplomban, hét és és fél éven keresztül rendszeresen. Nagy hála és köszönet mindenkinek, akikkel együtt ünnepelhettünk. Az utóbbi három és fél évben alig volt lehetőségem a régi rítus szerint misézni. Maradt hiányérzetem is az ősi rítus ismeretetét illetően, mert sosem volt lehetőségem végig ünnepelni egy teljes ünnepkört, hogy láthassam az egészet, folyamatában és a napok kibontakozásában. 


 Tíz év után most ebben történt változás, az idei évben a járvány okozta helyzet - s éppen ez - lehetővé tette, hogy a tavaszi lockdown alatt gyakorlatilag a teljes nagyböjtöt megünnepelhettem az ősi rítus szövegeivel, olvasott mise formájában. A Szent Háromnap és Húsvét valamint nyolcadának liturgiáját is. Most október-novemberben az évközi idő utolsó szakaszát, valamint a Mindenszentek és Halottak napját tarthattam meg csendes misékkel. Valami jó is a rosszban... Merthogy a papi léleknek jót tesz az ilyen pusztaság, amit azonban az Úr jelenlétében tölt el, ez most már tapasztalati tény számomra. És hogy lélekben gazdagító az ősi rítus ismerete. Az idei karácsony előtt három nappal tudtuk meg itt a komáromi járásban, hogy a járványveszély miatt a karácsonyi ünnepkört is a hívek jelenléte nélkül kell ünnepelnünk, betiltotta a hatóság a hívek összejövetelét a nyilvános istentiszteletekre..., sőt még az individuális látogatást is a templomban. Ezt a tényt inkább most nem kommentálom. Így életemben először ünnepelhettem a karácsony három szentmiséjét az ősi rítus szerint, s ez most a nyolcad alatt is folytatódik. Kényszer szülte lehetőség. Látszólag egyedül álltam a sötét karácsonyi éjszakában az ógyallai templom főoltáránál a karácsonyfák és viaszgyertyák fényében, s mégsem egyedül, hiszen a mise az Egyház áldozata, s ez sokkal tágabb és mélyebb valóság, mint az éppen összegyülekezett hívek csoportja. A megtestesült Ige fénye beragyogta ezt az idei különleges, csendes éjszakát is, s velem ünnepelt az angyalok kórusa is... Úgy tűnik, a karácsonyi lockdown még eltart jópár napig, könnyen lehet, hogy Vízkereszt utánig tart ez a helyzet, de most méginkább tudatosul bennem, hogy  az Úr a mi osztályrészünk, mindenünk, akiért egyedül létezünk, vagyunk, akinek adunk imádást és hódolatot a kultusz belső és külső elemeiben egyaránt. Ádvent kezdete óta folyamatosan tanulom és énekelgetem az Esztergomi Graduále dallamait is.  A graduále- és offertórium tételek még kifognak rajtam, de az Introitus, Alleluja, Communio dallamait szépen sikerül elsajátítani. Ez az igyekezetem szépen kiegészíti az ősi rítus megismerésének folyamatát. Mindezt húsz év papság után, bár azért  néhány szép tételt és ordináriumot kispap éveim során is énekeltünk a szeminárium  konventmiséjén.


Egy évtized a világ sokféleségével, olyan eseményekkel, történésekkel, amiket korábban elképzelni sem tudtam. Vannak köztük kellemetlen, szomorú, nehéz dolgok is, s nagy kegyelmek, vígasztalások, lehetőségek. Ez utóbbiakhoz tartozik a a római szertartás korábbi úzusa megismerésének és celebrálásának lehetősége papi életemben.  

Sokszor előbukkan gondolataimban a római rítus következő kérése:-  "ut inter mundanas varietates, ibi nostra fixa sint corda, ubi  vera sunt gaudia"(Per annum XXI) "A világ sokfélesége között szívünk csak ahhoz ragaszkodjék, ahol az igazi örömök vannak."   Az ősi rítus az igazi örömökhöz vezet és segít. Józsa Attila
2020. december 3., csütörtök

A brünni Fekete Madonna képe Ógyallán

"In gremio matris sedet Sapientia Patris" Októberi bejegyzésemben már szerepelt néhány adat az ógyallai Szent László templom egyik Fekete Madonna képéről. Azóta új ismeretekkel, információkkal gyarapodtam. A brünni Fekete Madonna másolatai találhatók az alábbi helyeken: Brünn - a Szent Tamás templom kegyoltárának hátulján Ógyalla (Nagyszombati Főegyházmegye)- Szent László templom Legyesbénye (Magyarország) - kastély Pest- Belvárosi Főplébániatemplom Szeged - szerb templom Szentjobb r. k. templom (Nagyváradi Egyházmegye) Az ógyallai másolaton található egy piros viaszpecsét. Jó minőségű fényképről nagyítva megállapítható felirata és a rajta levő ábrázolás. A felirat: Sig Ecclesiae ad S Thomam - a Szent Tamás templom pecsétje. A pecsét Szent Tamás apostolt ábrázolja, megtalálható a rá jellemző attribútum ( könyv, kopja, szögmérő) Egy olomóci, morvaországi pecsétekről szóló doktori disszertáció katalógusa és fotói alapján egybevetettem a brünni Szent Tamás templom fennmaradt pecsétjeivel, és úgy látom, hogy azok közé illeszkedik. Ezért megfogalmazom azt a megalapozott hipotézist, hogy az ógyallai festményt Brünn városából hozták annak idején, és a másolatot hitelesítették is a Szent tamás templom pecsétjével. levéltári kutatás) A festményt restauráltatni fogjuk és természetsen sorsával is, mikor, ki által kerülhetett Ógyallára. Attila plébános

2020. október 25., vasárnap

Ad altare Dei

2020.október 25.D.N. Iesu Christi Regis Ógyalla, Szent László főoltár

2020. október 23., péntek

A Fekete Madonna egy régi képe Ógyallán

 

Ógyalla, Fekete Madonna
A Fekete Madonna egy régi képe Ógyallán

Október folyamán tiszteletre kihelyeztük a Szent László templomban a Fekete Madonna ógyallai képét. Pontosítsunk is azonnal, hiszen két Fekete Madonna képünk is van. Az egyiket 1942-ben lengyel menekültek ajándékozták templomunknak s ez a templom téli kápolnájában található. A másik képet az orgonakóruson az orgona mögötti  falon láthattuk volna. Csak láthattuk volna, mert igazán csak ott függött, és  alig látta valaki a hívek közül.

Róma, S Maria del popolo

Hova is sorolható a mi Fekete Madonnánk?

Beleilleszkedik a Hodegetria ikontípusba, nagyon sok ilyen található szerteszét a világban keleten és nyugaton is egyaránt, ebbe tartozik a jasna-Górai, a márianosztrai kép is.

Brünn - Gemma Moraviae,

A mi ógyallai képünket azonban néhány jellegzetesség megkülönbözteti mind a lengyel, mind a márianosztrati képtől.

Az egybevetések után úgy látjuk, hogy az ógyallai kép a brünni Szent Tamás ágostonos templom kegyképének típusát képviseli. Ugyanebbe a típusba sorolnám azt a képet melyet az internet segítségével leltem fel, Legyesbénye községben

A brünni kegyképhez néhány kép és csehül olvasható információ az alábbi linken: https://www.opatstvibrno.cz/bazilika/obraz-p-marie-svatotomske.html     

És egy érdekes párhuzam Magyarországról, Legyesbénye községben                                                                                                                                                           www.feketemadonna.hu

"Oltalmad alá futunk Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől ó dicsőséges és áldott Szűz!


 

 

 

 
2020. szeptember 22., kedd


Bagota, A Szent Anna filiális templom 

A templom  1735-ben épült,

 keletelt épület

 A nemes Ordódy család temetkezőhelye, amelynek tagjai a kriptában és a  szentély körül nyugosznak

 

1763 - a földrengésben megsérült, helyreállították 

1811-ben a nyugati homlokzatnál hosszították, új mennyezetet, a déli helyett  nyugati bejáratot, orgonakarzatot és sekrestyét kapott,

1909- a torony építése

1963. VII.14. - műemlékvédelmi besorolás 

Feliratos emlékek a templomból:

Vörös mészkő  tábla a tornyon: " D.O.M. In Honorem S. Annae 1735 e Fundamentis erexit, A. 1811 Renovavit Familia Ordódy"

Fehér márvány tábla a torony-aljában: " E tornyot a R. kath hívek közreműködésével az 1909. évben építette az Ordódy család"

Fehér márvány tábla a kórus alatt: "Oltáriszentségben elrejtezett végtelen kegyelmű Úr Jézus légy mindig velem!1921. jun.28-ika emlékére"  


2020. június 30., kedd

Az ógyallai Szent László templom főoltára restaurálva, 2020 június

Ógyalla, főoltár 18.sz.,  későbbi kiegészítésekkel,festmény 1837
Főoltár, restaurálás után
Ógyalla, Szent László templom
Restaurátor: František Šmigrovský, Szered
Fotók: TN
Ógyalla, tabernákulum

Ógyalla, az oltár trónusa
A húsvéti Bárány az oltár trónusán
Ógyalla, Statua Resurgentis Domini

Címer az oltár tumbáján, Tajnay Julianna mortuáriuma?