2011. augusztus 7., vasárnap

Előkészületben a káptalan latin-magyar misefüzete

Tekintettel arra, hogy a római rítus hagyományos formájában végzett szentmisék immár rendszeressé váltak a galántai Szent István király templomban, indokolttá vált egy olyan misefüzet kiadása, mely tartalmazza a mise állandó részeit latin-magyar fordításban, elősegítve a hívek aktív részvételét a misében. Mivel a hagyományos rítusban a hívek magatartása eltér kissé a rendes formában megszokottól, ezért ugyancsak szükséges, hogy a hívek a különböző testtartásokat (térdeplés, ülés, állás) egységesen végezzék és megtanulják az énekelt párbeszédes részeket is. Ezért a káptalan egy kiadványban igyekszik kedveskedni a rítus felé érdeklődőknek, melyben összegzi a csendes imádságos részeket is. A kiadvány a nyomdai előkészületei már folyamatban vannak, a káptalan e-mailjén és a galántai plébánián lesz kapható, addigis innen letölthető.