2012. január 23., hétfő

Újévi olvasmányok 2.

HESEMANN Michael: Az első pápa. Régészek Péter apostol nyomában. 
Szent István Társulat, Budapest, 2011

Karácsony előtt jelent meg ez a könyv, amelynek eredetije németül látott napvilágot 2003-ban. A magyar fordítás Dr. Diós István munkája. A könyvre a www.magyarkurir.hu hírportál hívta fel a figyelmemet. Miután január elején sikerült megszereznem nekiláttam olvasásának. Bizony nehéz volt letenni, megszakítani az olvasást, s annál jobb folytatni.

A könyv címlapja
Hogy miről is szól a könyv? A könyv hátsó borítóján lévő ismertetésből idézzünk pár sort: „Vajon történelmi személy volt-e az apostol, s létezik-e tárgyi bizonyíték erről szülőföldjén? Mennyire megbízhatók az evangéliumok elbeszélései? Vajon Péter valóban elhagyta Palesztínát, és ha igen, miért? Mit tett Rómában, és igaz-e a vértanúságáról szóló hagyomány? Miről tanúskodnak a róla elnevezett bazilika alatt folyó ásatások? Valóban az ő földi maradványait találták meg a régészek? Hesemann a tények módszeres felkutatásával és csoportosításával logikai úton olyan következtetésekre jut, melyek a téma szakértőit is meglephetik, az első kereszténysége iránt érdeklődőket pedig egyenesen lenyűgözhetik. Ezek alapján ugyanis az első pápáról szóló kétezer éves hagyományról kiderül: igaz – és történelmi ténynek tekinthető!” Ennyit a könyv ismertetőjéből. 

Hesemann bemutatja a könyvét
XVI. Benedek pápának
Izgalmas utat járhat be tehát mindaz, aki elolvassa ezt a könyvet. Megelevenednek Péter apostol életének helyszínei: Betszaida, Kafarnaum, a vándorlás időszakának helyszínei, Jeruzsálem, Róma, Antióchia, Korintus, az Úr Jézus Krisztussal eltöltött évek után a születő Egyház, az apostolok korának életébe csöppenünk bele. S mindezt a fennmaradt írásos emlékek és régészeti kutatások fényében. 

Kispap koromban egy püspök úr tartott nekünk olyan lelkigyakorlatot, amelyben Szent Péter apostol és az Úr Jézus találkozásait elmélkedtük végig. Mindmáig nagyon elevenen emlékszem erre a lelkigyakorlatra, amely szinte szemünk elé festette az eseményeket, de annak külső és belső történéseibe is bepillantást engedett. Hesemann könyve hasonló találkozást tesz lehetővé az olvasó számára. Segítheti az apostolok korának jobb megértését, megerősít abban, hogy a keresztény hit nem mítoszokra, kitalált mesékre épül, hanem „az Ige valóban testté lőn és miköztünk lakozék.” 

A könyv 275 oldalas, bibliográfia és színes felvételek egészítik ki. 

J. Attila