2013. június 13., csütörtök

Testvérvárosunkban, Kecskeméten jártunk

Tavaly húsvét után egy héttel a kecskeméti piarista templom liturgikus kórusa látogatott el Mátyusföldre. Az idén  a Plébánia és a Kórus meghívására Mátyusföld szívéből tettünk látogatást Kecskeméten. Huszonkét fős csapatunk egy nagy családközösséget alkotott. Köszönet Flórián Szabó Zoltán plébános atyának és Talmácsi József tanár úrnak utunk gondos megszervezéséért, a vendégszeretetért és a szép programért.
Jézus Szent Szíve ünnepén a délutáni magyar szentmise után indult el csapatunk Kecskemétre. A késői érkezés és pihenés után szombaton kezdődött gazdag programunk.

A piarista templom és rendház
Zoltán plébános úr bemutatta a piarista plébániatemplomot. Tekintélyes méretű templom, főoltára, szószéke, mellékoltárai  Kecskemét barokk ékességeinek számítanak. A felvidéki piarista kapcsolatok is tetten érhetők, hiszen  a főltár és a szószék Privigyéről érkezett ide anno. Nagy örömöt okozott, hogy a nagyszombati Könnyező Szűz Mária kegyképének korabeli másolata is itt áll a templomban, egy szép kápolnában. Plébános úrtól sok-sok érdekességet tudtunk meg a templom többi oltáráról is.  Megtapasztaltuk, hoyg a piarista szerezetes papok nemcsak az ifjúság oktatásához neveléséhez értenek, hanem a kecskeméti nép és a környékbeli emberek számára is lelki szigetet jelentetenek, s aktívan kivették és kiveszik részüket a lelkipásztorkodásból.

A városháza
Kecskemét szíve és a városháza
Az egész csapatnak nagyon tetszett Kecskemét belvárosa, főtere. kellemes lombok allatt sétálhat az ember, a gyerekek nagyon örültek a szökőkútnak, és a város főterén álló kilométerkőnek is. Örömmel fedeztük fel rajta Galánta nevét is. A városháza belső terei a magyar országgyűlés pesti épületére emlékeztetnek. Csodálatos szépségű díszterem, szép előcsarnok, folyosók, lépcsőház, mindenütt a művészet, s a magyarság alakjai képekben. A harangjáték és dallamai  Kecskemét jellegzetes vonását jelentik, én is egész nap dúdolgatom dallamait.

Zsolozsma és szentmise
A Barackvirágos Mária kép
(Nagytemplom)
Szombat délelőtt még zsoltározunk egyet, majd régi rítusú szombati Mária-misét celebrálok a piarista templom főoltáránál, a káptalani tagok segédletével. A Liturgikus kórus kórusöltözetben tiszta és szép énekkel kíséri a szent áldozat bemutatását, ahogy ezt már tavalyi látogatásukkor is tapasztaltuk, a liturgiához szervesen illeszkedik énekük. Nagy kincs egy ilyen liturgikus kórus! S nagy dolog, ha egy egyházközségnek van igénye erre. 

Az öregtemplom
Az öregtemplom nagytemplomot jelent igazán. Hatalmas, székesegyház méretű templom, kellemes belső térrel, ízléses térelrendezéssel, kiváló orgonával, és egy hatalmas nagyharanggal. A kilátás a toronyból lenyűgöző. 

A Kodály intézet
A Kodály Intézet
A főtéren álló Barátok temploma melleti egykori ferences kolostor ad méltó helyet a Kodály Intézetnek. Sipos Soma fiatal tanár úr barátságos  stílusban mutatta be a házat, s az Intézet munkáját küldetését. Majd Kodály Zoltán életéről és művéről tartott izgalmas  áttekintést, amelynek során az előadás mellett, saját énekével, CD-felvétellel, és filmrészlettel is közelebb hozta hozzánk Kecskemét és Galánta nagy személyiségét.  Egy szép Kodály-borsúrával is gazdagodtunk látogatásunk végén. 

Arborétum
A Cifra palota
Kecskemét zöld tüdeje az Arborétum. A délután hátralevő részét itt töltöttük. A gyerekek a játszótéren, a felnőttek pedig sétálva, beszélgetve, pihenve. 

Vacsora, imádság és beszélgetés
Az este a találkozás, beszélgetés, jókedv jegyében telt. Előkerültek a finomságok. Az idő gyorsan elszaladt,  de akik még bírták esti sétát tettek a vasút felé vezető új sétálóutcán.

Kecskeméti vasárnap:
A reggeli dicséret után, a piarista gimnáziumot mutatta be Nagy Attila igazgató úr. Ezután még jutott idő egy utolsó főtéri sétára, kávézásra, fagylaltra. A piarista templom deles miséjén vettünk  részt, amelynek sajátossága az volt, hogy a megújított szertartásrend szerint, de a hívekkel egyirányba tekintve mutattatott be, ahogy ez a deles misén szokás. A szentmisét egy utolsó finom ebéd követte, majd csapatunk hazaindult. 

Káptalanunk és barátai

Szívbeli köszönet még  egyszer vendéglátóinknak, és adja Isten, hogy legközelebb találkozhassunk a Felvidéken.