2013. október 7., hétfő

Visszatekintés a nyárra

Blogunk kedves látogatói bizonyára tapasztalták, hogy a legutóbbi bejegyzésünk június 25-én keletkezett. Egyedül a szentmisék időpontjain mutatkozott meg az életjel káptalanunk körül. Talán többen gondolták, hogy, úgy látszik elfogyott a lelkesedés és a kitartás közösségünkből. Minden jó dolog körül egyébként is kulcskérdés a jóban való kitartás és megmaradás. Káptalanunk esetében nem a lelkesedés és kitartás hiányáról van szó. Inkább arról, hogy mindegyikünk nagyon elfoglalt, hiszen intenzíven éli papi vagy családos hivatását, mindennapi munkáját és részt vesz egyházközsége életében is. Az én papi életem és káptalanunk tagjaié sem zajlik kizárólag a régi rítus keretei között. Ugyanakkor továbbra is nagyon örülünk és lelkesedünk minden alkalomnak, amikor a régi rítus szeretetében is találkozhatunk. 

Visszatekintve a nyári időszakra az alábbiakban foglaljuk össze tevékenységünket:
  • Keresztelő Szent János születésnapját zsolozsmával és szentmisével ünnepeltük meg. Az énekes zsolozsmát a nagymácsédi plébániatemplomban imádkoztuk el. 
  • Káptalanunk három tagja elkísért a szombathelyi liturgikus táborba, ahol három csodálatos napot töltöttünk. Az esztergomi zsolozsma megismerésének és imádkozásának szenteltük mi is ezeket a napokat. 
  • A régi rítus szerint megkereszteltem Tamás János kisfiút, aki káptalanunk egyik családjába születt be negyedik gyermekként. A keresztelő után a család kérésére missa cantata volt a nagymácsédi templom Szent Kereszt oltáránál. A család meghívására szép délutánt és estét töltöttünk együtt, amelyet az esztergomi vasárnapi vecsernye és kompletórium imádkozásával koronáztunk meg. Kérjük Aquinói Szent Tamás és Keresztelő Szent János könyörgését számukra. 
  • A nyári hónapokban 10 szentmisét tartottunk az ősi rítus szerint, pl. Havas Boldogasszony napján, Urunk színeváltozásán, s Nagyboldogasszony ünnepén is. 
  • Esztergomi kirándulás, vacsora és baráti találkozás volt Peter papnövendékkel, aki a Szent Péter Papi Testvériség (FSSP) németországi szemináriumában elvégezte az első bevezető évet.
  • Aszisztencia - szolgálat szeptember 8.-án délelőtt a máriavölgyi kegyhelyen szeptember missa sollemnis alkalmával. Celebráns egy fiatal, doktoranduszi tanulmányait végző pap, Viliam atya volt a nyitrai egyházmegyéből.
  • Aszisztencia – szolgálat szeptember nyolcadikáról kilencedikére virradóra a felsőcsallóközi Szentantal kegyhelyen. Missa sollemnis amelyet Károly atya celebrált, László atya nagyszerű orgonálása és a szentantali szkóla csodálatos éneke mellett, s amelyen a szubdiakónusi szolgálatot láttam el. 
  • Szeptember 14-én, a Szent Kereszt Felmagasztalásán missa cantata a galántai plébániatemplomban, megemlékezve a Summorum Pontificum apostoli levél hatályba lépésenek 6. évfordulójáról
  • Szeptember 15-én Missa cantata a szlovák hívek nagyszámú részvételével a galántai plébániatemplom Fájdalmas Anya oltáránál. 
  • Requiem mise Ft. Konrád ferences atyáért, aki szülőfalunkból Nagymácsédról származott, s nemrég hunyt el az Úrban.
Blogunk Olvasóitól egy fohászt kérünk közösségünk számára. Szívből köszönjük. Attila plébános