2011. augusztus 26., péntek

Elhunyt Dobszay László tanár úr

A Szent Mihály Laikus Káptalan körleveléből értesülve közöljük a fájdalmas hírt, hogy hosszú szenvedés után a ma hajnali órákban elhunyt  Dobszay László, Széchenyi-díjas magyar zenetörténész, népzenekutató, karnagy, egyetemi tanár, a Magyar Egyházzenei Társaság örökös tiszteletbeli elnöke.

Kép a The New Liturgical
Movement oldalról, 2009
„Dobszay László nemcsak a gregorián zene kutatásában és a muzikológiában, hanem a zenepedagógia, a jelenkori liturgikus zene és az előadóművészet terén is kiemelkedőt alkotott. [...] így például amellett, hogy mértékadó tanulmányokat közölt a gregorián ének történetének és stílusának tárgyában, egyúttal bevezette ezt az éneket a iskolai énektanítás tankönyveibe egészen az alsó fokig, adaptálta a gazdag repertoárt az anyanyelvű egyházzenei gyakorlat számára, s a Schola Hungaricával új mintát teremtett a gregorián ének értő válogatásában és előadásában.[...]Az egymást kiegészítő zenei ágak jótékony kölcsönhatásának másik példája Dobszay László tevékenységében az a mód, ahogyan a népzenekutatásban szerzett tapasztalatok beépültek gregorián tanulmányaiba, legújabban a magyarországi források teljes offícium antifónarepertoárjának szisztematikus kiadásában.
Kép a The New Liturgical
Movement oldalról, 2009

[David Hiley: Laudatio, a Laborare fratres in unum. Festschrift László Dobszay zum 60. Geburtstag című tanulmánykötetből. Hildesheim und Zürich: Weidmann, 1995.]

Példamutató tudományos munkássága a zene és a liturgia terén, mellyel nagyban hozzájárult az Egyház közkincseinek fennmaradásához nemcsak hazai berkekben tiszteletreméltó, de nemzetközi szinten is elismert és nagyrabecsült. Eme munkásságának és tanúságtételének sokat köszönhet a Keresztelő Szent János Káptalan is. Kötelességünknek érezzük, hogy tiszteletünket és hálánkat fejezzük ki munkásságáért, helytállásáért, példamutató magatartásáért, s egyúttal imádkozzunk  a tanár úr lelki üdvéért, ezért ma este halotti vecsernyét és matutínumot végzünk. NYUGODJÉK BÉKÉBEN!