2011. szeptember 16., péntek

HALOTTI ZSOLOZSMA ÉS GYÁSZMISE DOBSZAY LÁSZLÓÉRT


2011 szeptember 12-én 19 órai kezdettel  a Szent Mihály Laikus Káptalan szervezésében az augusztus 26-án elhunyt Dobszay László tanár úrért végzett halotti zsolozsmán és gyászmisén vehettünk részt Budapesten, a II. kerületi Krisztus Király-templomban. A helyszín sajátossága, hogy Dobszay tanár úr ebben az utcában lakott, tehát nem véletlenül esett a választás éppen erre a templomra. Ritka szép napsütéses forró délután érkeztünk és a próbákig még maradt egy fél óra, hogy elidőzzünk a bejáratnál.

A lépcső tetején a földi és mennyei világ válaszfalaként várt a vaskos ajtó. A templomba belépve a sötét főhajóba ragyogó megvilágított szentély képe fogadott. Az oltárhoz vezető lépcsők tetején az aranyszínű tabernákulum és az alatta nyugvó rögtönzött ravatal fekete kontrasztja. Eszembe jutott a számtalan jegyzet, cikk és írás, melyen keresztül a tanár úr engem is megszólított, s a liturgiát oly egyszerűen megszerettette. Nem ismertem személyesen, de nagy tisztelője vagyok mindazért, amit hátra hagyott, s a legkevesebb amit érte tehettünk, hogy itt voltunk, leróhattuk kegyeletünket és imádkoztunk a lelki üdvéért.


A szertartássorozat az előrejelzett program szerint az esztergomi rítus, illetve a hagyományos római rítus liturgikus formáit követte: a vesperással kezdve, majd három nokturnussal végzett matutínum és laudessel folytatódott, végül pedig sollemnis gyászmisével és absolutioval fejeződött be, mintegy 3 és fél órás aktív éneklés mellett. A misét Kovács Ervin Gellért premontrei atya celebrálta, Balogh Károly perbetei plébános diakónusi és Józsa Attila galántai esperes plébános szubdiakónusi segédletével, ill. a CLSMA oltárszolgálatával. A szertartások menetét Földváry Miklós István jóvoltából a külön erre a célra összeállított Officium defunctorumból követhettük, melyből mintegy 70 példány állt rendelkezésre és mind el is fogyott. Kevés kivétellel, e szép számban megjelent tisztelői a szertertás hosszúsága ellenére mindvégig maradtak. Ahogy a szervezők ígérték, valódi egész éjszakás virrasztásnak tűnt, de a szó jó értelmében persze. A virrasztó zsolozsma gregoriánban énekelt válaszos zsoltárai és az olvasmányok Jób könyvéből a szívünkig hatoltak: „Mert hogyha egyszer lefekszem a porba, hiába keresel, többé nem leszek.”... „Vedd le rólam szemed, hadd örüljek egy kicsit, mielőtt elmegyek, s vissza nem térek a sötétség és az árnyék országából. A sötétség honából, hol nincs semmi rend, hol a napvilág is fekete éjszaka.” ... "A napnak kitér az éj - így szokták mondani -, közel a fény, amely elűzi a sötétséget."

Köszönet a Szent Mihály Laikus Káptalannak, hogy mindez ilyen igényes szinten megvalósulhatott és a szertartásokon részt vehettünk. S ha ugyan szervezésileg a kissé szűkös liturgikus tér okozott is kellemetlenségeket a mozgás terén, mégis úgy gondolom, hogy a cél a lehetőségekhez mérten méltóképpen teljesült: Dobszay tanár úrért imádkoztunk, érte ajánlottuk fel a misét, érte virrasztottunk. Nyugodjék békében.