2011. október 31., hétfő

...mindenben gazdagok lettetek általa (1Kor 1, 4-8)


A Primavera vegyeskórus
2011. október 16-án, a Pünkösd utáni XVIII. vasárnapon Harmat Artúr: Missa Assumpta est Maria in coelum (Szűz Mária felvétetett a mennybe) c. miséje hangzott fel a székesfehérvári Primavera vegyeskarnak köszönhetően a galántai Szent István király templomban. A Szent István király városából érkező vegyeskart Szabó Adrienn karigazgató vezényelte, orgonán pedig Szarka Andrea kísérte. A régi rítusú énekelt szentmisét Józsa Attila esperes plébános celebrálta a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan oltárszolgálatával és Ternóczky Istvánnal, a galántai templom orgonaművészének közreműködésével.

Lépcsőima az oltárnál
A szentleckéből választott betétcím tükrözi azt a hozzáállást, melyet mind a szervezők és szolgálattevők, mind a hívek részéről, akik ez ünnepélyes alkalomból szép számban megjelentek, elmondható, hogy a mi Krisztus által gazdaggá tett közösségünk igyekszik a tőle telhető gazdagsággal válaszolni az Úr szavára. Galántán a hívő közösség számára az igényes egyházzene és a római rítus rendkívüli formája nem újkeletű dolog. Az Egyház liturgikus tárházából előkerülő gondosan válogatott tételek is arról tanúskodnak, hogy a misén nem vallásos énekeket sorakoztatnak fel, hanem itt magát a misét éneklik a magyar és latin gregoriánum gazdagságával. A Primavera vegyeskarból felhangzó mise ordinárium tételek ezért ebből a szempontból természetesen hatottak mindenki számára. Ha az Úr elhalmozott bennünket kegyelmével és minden tudománnyal, mi sem természetesebb, hogy a tőlünk telhető legszebbet, legtöbbet és legjobbat adjuk mi is neki. A kórusművek csodálatos többszólamúságával szállt az ének az Úr oltárához.

Prédikáció a szószékből
A prédikációban hallhattuk, mily nagyszerű alkalom és kegyelem is ez egyben, hogy e közösség itt egybegyűlhetett. Hálát adott értünk, a hívekért, a támogatásért, a hitben való kitartásért, hogy „feljöttünk az Úr házába.“ Hálát adott a Primavera kórusért is, hogy megtiszteltek és gazdagítottak bennünket is és a szent liturgiát is.

A szentmise után elhangzottak még az alábbi kórusművek is:

Bárdos Lajos: Üdvözlégy nagy Király
Bárdos Lajos: Idők vezére, Krisztusunk
Wiliam Byrd: Ave verum corpus
Saint-Saens: Ave verum corpus
Gárdonyi Zoltán: Szívemnek kősziklája
Gárdonyi Zsolt: Magyar ének
Kodály Zoltán: Szép könyörgés