2011. november 1., kedd

Mily kedvesek a Te hajlékaid


Templomszentelési mise Komáromban

A komáromi Szent András templom azon kevés helyek egyike, ahol a templomszentelési misét immár 3. alkalommal tartották a régi rítusban. A már hagyományosnak mondható sollemnis misét október 29-én, szombaton Józsa Attila galántai esperes plébános celebrálta Balogh Károly perbetei plébános (diákónus) és Kovács Gellért Ervin premontrei áldozópap (szubdiákónus) segédletével, valamint a Szent Mihály Laikus Káptalan és a Keresztelő Szent János Laikus Káptalan közös oltárszolgálatával.

A Stubendek László úr szervezésében megvalósult szentmisén a Missa de Angelis ordináriumot a Vox Femina Nőikar és a Concordia Vegyeskar énekelte, akiket Galla József, udvardi orgonista kísért. A proprium tételeire a Szent Mihály Laikus Káptalant kérték fel, akik a honiak helyett énekelték a latin és magyar gregorián tételeket.

A templomszentelés jelentőségéről, a templom és az Egyház kapcsolatáról, a körülölelő anya hasonlatáról beszélt a prédikációban Józsa Attila esperes plébános. Itt születünk új emberré, itt növünk fel, itt válunk közösséggé, itt hangzanak el könyörgéseink és hálaadó imáink, itt kapjuk az útravalót örökségünkhöz és itt van jelen az áldozat. Ahogy a gyermek anyja nélkül, úgy a közösség a templom nélkül is elvész. Megjegyzendő, a Szent András templom már kritikus állapotban van, ahogy az érdeklődés is, hiszen Komáromból meglepően és érthetetlen módon nagyon kevesen gyűltek össze. A hasonlat tehát találó és egyúttal elszomorító is volt. Akik viszont jelen voltak, nagyon imádságos lelkületről tettek tanúbizonyságot. E hajlék kedvességéről ők tanúskodtak.

A mise utáni agapén Elek László komáromi esperes látta vendégül a társaságot a Szent András templom melletti plébánián, ahol Stubendek Lászlóval együtt megköszönték, hogy a régi rítusú misével is sikerült egy új hagyományt teremteni Komáromban. Reméljük a hagyomány megmarad és jövőre ugyanitt az érdeklődés nagyobb lesz és tömegek fogják zengeni, hogy "Ó, mily félelemmel tiszteljük ezt a helyet. Ez az Isten háza és kapuja a mennynek."