2011. november 14., hétfő

Találkozásom a római rítus hagyományos formájával – II. rész


Abban a reményben folytatom beszámolómat, hogy az mások számára is hasznos lehet, én pedig kicsit visszapillanthatok az elmúlt időszakra. Gimnazista koromban a latin órán tanultuk a következő mondást: „Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo.” - „A vízcsepp kivájja a követ, nem az esés erejénél, hanem gyakoriságánál fogva.” Igaznak érzem ezt a mondást. A római rítus hagyományos formájának tanulásához is nagyon sok apró lépés megtétele s megismétlése szükséges. Rendszeresen kell memorizálni a liturgikus szövegeket, imákat. Ezeket egyénileg is kell gyakorolni, s a ministránsokkal együtt is az érintett szövegeket, nemkülönben a latin miseordináriumtételeket a néppel együtt nagyon sokszor szavalni, majd énekelni szükséges. A ministránsok az asszisztenciarendet is csak rendszeres gyakorlással sajátíthatják el. Laikus káptalanunk ministránsai januártól heti egy alkalommal segédkeznek missa cantata bemutatásánál. Érezhető a fejlődés a ministránsok részvételében, mutatkoznak az érlelődés jelei, egyre szebb az összhang a mozgásokban.

Egy másik mondást is tanultunk a latin órákon: „Qui bene distinguit, bene docet” - „Aki jól különbözetet meg, az jól tanít”, s tegyük hozzá: tanul is. Világosan meg kell különböztetni a szentmise végzésének egyes típusait, a hozzájuk tartozó szabályokat, a ministránsok szerepeit, és kell ismerni a szent tárgyak, terek, s a liturgikus szövegek, cselekmények megnevezéseit. Mindezek tehát állandó tanulást, foglalkozást, ismerkedést várnak el a római rítus hagyományos formájával ismerkedőktől. Ezért is van, hogy többen megtorpannak a nehézségek láttán. Aki viszont veszi a fáradságot, annak számára  egy nagyon szép, igaz és szent világ nyílik meg, s kincset talál.

A hagyományos római rítus tanulását, végzését számtalan dolog nehezíti napjainkban. Sok templom liturgikus terét annyira megváltoztatták, hogy fontos dolgok hiányozhatnak a méltó ünnepléshez. Leginkább a szentélyrekesztő áldoztatórácsok, az oltárlépcsők hiánya, a főoltárok eltávolítása, vagy a „szembemiséző” oltárasztalok által adott akadályok nehezítik a celebrálást. Nagyon sok sekrestyében nincsenek humerálék, megfelelő minőségű és tisztaságú szent öltözékek, pl. manipulusnak híre-hamva sincs. A mise előtti imádságos légkör és a szilenciumos sekrestye is ritkaság. Szükséges tehát az alkalmas terek, eszközök, kellékek beszerzése, s egy jó szkóla és ministránsok is nagyon sokat jelentenek, a hívek nevelése is nélkülözhetetlen.

Köszönöm mindazoknak, akik engem is segítenek a hagyományos rítus megismerésében, akiknek írásai gazdagítanak, akiknek jó példája ösztönöz. Köszönöm ministránsaimnak, kántor urunknak a rendszeres és hűséges szolgálatot, s a híveknek is, hogy olyan szép számban eljönnek a szent áldozatra. Nem könnyű hétfőn reggelenként 6 órakor az oltárhoz járulni, s előtte alkalmas módon felkészülni. De káptalanunk közös tapasztalata, hogy ennél szebben, jobban a munkahetünk nem kezdődhetne, mint a szentmiseáldozat ünneplésével.

Józsa Attila