2011. december 7., szerda

Nicolai sollempnia - Könyvek jeles templomokról


Elárulom, hogy szeretem a könyvek megvásárlását szép helyszínhez és jeles napokhoz kötni, s ezeket a tényeket meg is örökítem személyi könyvtáram példányaiban. Tavaly Szent Márton napján, az idén pedig Szent Miklós ünnepén könyvtáram egy-egy nagyon szép kötettel gyarapodott, mindkettőt Pozsonyban vásároltam. Azt hiszem az alábbi ismertetőből kiderül, miért e két jeles szent ünnepnapján.

A közelmúltban két olyan szlovák nyelvű könyv is napvilágot látott, amelyeket mindenképpen érdemes beszerezni legalább a plébániáknak, mert a tágabb értelemben vett egyházmegyénk: az ősi esztergomi érsekség, de a mostani pozsonyi és nagyszombati érsekségek története szempontjából is fontos kiadványok és dokumentumértékű felvételekkel gazdagok. De laikus káptalanunk számára is fontosak ezek a könyvek, hiszen szűkebb régiónk két jeles templomáról szólnak, mindkét templomhoz szorosan kötődött a múltban a káptalani élet is. Sajnos ezek a templomok jelen időben káptalani élettel nem dicsekedhetnek.

Az egyik kiadvány Haľko József  pozsonyi egyháztörténész professzor tollából született meg a pozsonyi dómról, a koronázótemplomról, amely a Szent Márton székesegyház megnevezést is viseli jelenleg. A kötetet a Štefan Komorný által készitett gyönyörű felvételek teszik külön értékessé. Haľko Jozef – Komorný Štefan: Dóm, Katedrála svätého Martina v Bratislave, Lúč, 2010 (Dóm, a pozsonyi Szent Márton székesegyházAz olvasó nemcsak részletes leírást kap e jeles dómról, hanem a szent épület minden külső és belső részletével is találkozik a gyönyörű fotókon keresztül. Olyan részleteket is megpillanthat, amelyek szabad szemmel alig láthatók. Nagyon szépek a kanonoki kórusról és a stallumokról szóló felvételek, de a dóm kincstárának jeles szakrális tárgyai, gyönyörű kelyhek, monstranciák is megtalálhatók a felvételeken. Az olvasó meggyőződik arról, hogy valamikor az emberek valóban úgy építették a templomokat, hogy Isten tiszteletére és imádására a legszebbet, legjobbat, legnemesebbet adják.  

A könyvből megtapasztalható szépséghez tegyük hozzá, hogy a pozsonyi dóm torony alatti helységeiben csodálatosan szép kiállítás keretében tekinthetők meg a dóm szakrális kincsei, történelmi papi és préposti öltözékei. Talán csak az a fájdalmas, hogy a dóm gyönyörű kanonoki kórusa és szentély szinte mindig kihasználatlanul és üresen áll. Zsolozsma csak nagy ritkán hangzik fel stallumaiban. A rendszeres zsolozsma-istentisztelet, amely Pozsonyra a múltban olyan jellemző volt megszűnt. A szembemisézés bevezetése óta a szentély lényegileg funkciótlan, legfeljebb egy-egy nagy ünnepség alkalmával a papok, vagy hívek foglalnak benne helyet, hogy a szentélybejáratnál „szembemiséző” püspököt vagy papot hátulról körbevegyék. A mai istententiszteleti gyakorlat mellett az ember nem is érti, miért kellett egy ilyen csodálatosan szép és elegáns szentélyt építeni.  

A második kiadványt tegnap, Szent Miklós napján vásároltam, a nagyszombati Szent Miklós bazilikáról szóló, az előző kiadványtól szerényebb de színvonalas kiadvány: Radváni Hadrián: Dobšovič Mário: Bazilika svätého Mikuláša v Trnave. Lúč, 2011 (A nagyszombati Szent Miklós bazilikaA Szent Miklós templom Nagyszombat városának 14. században épült gótikus plébániatemploma. A 16. századtól a város az esztergomi érsekek és a székeskáptalan tartózkodási helye. Ők a gótikus templomot tovább szépítik bővítik, gyarapítják, s nem egy érsek s kanonokok sokaságának temetkezőhelyévé is válik. 1708-ban könnyezik a templom Mária-képe, 1710-től  város minden évben fogadalmi kilencedet és ünnepet tart a Könnyező Szűz tiszteletére Szűz Mária bemutatásának ünnepéhez kapcsolódóan.

A Szent Miklós bazilika is csodálatos példája az Isten imádására, tiszteletére épített templomoknak. Gyönyörűen mutatja be a kötet rengeteg gyönyörű felvétel segítségével a Szent Miklós bazilika legtöbb részletét: külső és belső építészetét, kriptáit, harangjait, orgonáit, kincstárát, a Könnyező Szűz kápolnáját, a templom stallumait és szentélyét. A Szent Miklós bazilika, plébániatemplom ma is nagy látogatottságnak örvend a hívek részéről, s a Könnyező Szűz Mária búcsúja zarándokok sokaságát gyűjti egybe. A káptalani élet sajnos Nagyszombatban is megszűnt, s vele együtt a nyilvános zsolozsma-istentisztelet is. A templom hosszú szentélye itt is funkcióját vesztette, ugyanúgy mint Pozsonyban, a szentélyben helyet foglaló hívek hátulról szemlélik a templom közepén „szembemiséző“ papot.

A két kiadvány között még van egy kis különbség, a pozsonyi dómról szóló kötet szerzője mindig a hagyományos magyar névírást használja a történelmi személyiségek neveinél, a nagyszombati kötet szerzője a Szlovákiában érvényben lévő nacionalista történelemszemlélet írásmódja szerint, vagyis deformált formában hozza a történelmi neveket. (Pázmány – Pázmaň).

Mindazok, akik áttanulmányozzák ezt a két szép és színvonalas kiadványt, elismerik, hogy elődeink megértették Szent Benedek szavát: az Isten imádásának, tiszteletének semmit elébe ne tegyenek. Mindezt építészettel, művészettel nagyon is ki tudták fejezni. Legyen ösztönzés ez a mi számunkra is a liturgia szeretetét, ápolását, művelését illetően.

Józsa Attila