2012. január 1., vasárnap

Karácsonyi olvasmányok 1.


Karácsony nyolcadában szomjas lélekkel olvasgattam két kiadványt, a Magyar Egyházzene folyóirat 2010/2011 évi 4. számát, amelyet Szent János apostol ünnepén hozott meg a posta, valamint Nicola Bux magyarra fordított írásait, amelyeket Mélyülő hittel a szentmisén címmel jelentetett meg 2011-ben a Kairosz Kiadó. Mivel ez utóbbit többen is olvassák környezetemben, bízom benne, hogy gyümölcsöző beszélgetések, megfontolások alapjául válik ez a könyv.

Most azonban a Magyar Egyházzene folyóiratból emelek ki néhány írást, amelyek Dobszay László tanár úrnak állítanak emléket. Elsőként ezeket olvastam el a folyóiratból, nemcsak azért, mert a Tanár Úr munkásságát már papnövendék korom óta követtem, olvastam, tanulmányoztam, hanem azért is, mert szívemben hordom a vele való néhány közeli találkozás élményét is – így személyesen is érintett vagyok. S egyúttal kincsként őrzöm a Tanár Úr opponensi bírálatát, amelyet 2009. június 16-án mondott a doktori védésemen.

Nagyon értékes Déri Balázs felelős szerkesztő előszava Mérce és ihletés címmel. Pilinszky János Van Gogh imája című versét segítségül véve szól a Tanár Úr munkásságáról. Török József egyháztörténész professzor úr Christian Laffargue-nek a Szent Péter Papi Testvérület papjának írását fordította le Szeretet az Egyház iránt címmel. Ebből az írásból azt a tanulságot vontam le, amit elhunyt Dobszay Tanár Úr is nagyon megértett, hogy az Egyház életében érhet minket sokféle próbatétel, szenvedés, nyomorúság, sőt meg nem értés, de a szeretetet és a hűséget, s az engedelmességet meg kell őriznünk Krisztus Egyháza, Krisztus földi helytartója felé. Így védhetjük ki magunkat a fundamentalista és liberalista típusú szektásodás jelensége elől. Nagy kincs az „Ami bizalommal tölt el” Rádiós beszélgetés Dobszay Lászlóval 2007-ben című írás, ami hűséges átirata Déri Balázs és Dobszay László rádiós beszélgetésének, s a hozzá csatolt két fekete-fehér felvétel. E beszélgetésből az elhunyt Tanár úr szól hozzánk. S ami bizalommal töltötte el őt 2007-ben, az az, hogy tudatosította, az ő munkásságából nem a személye a fontos, hanem a dolog, a liturgia, s az, amit az Egyház a liturgiáról hisz. A másik, ami bizalommal tölti el, az azoknak a fiataloknak, és közöttük fiatal papoknak, az érdeklődése, akik határozottan az Egyház liturgiája felé fordulnak. A harmadik, hogy észlelte, hogy külföldön többekben (s tegyük hozzá saját véleményünket: XVI. Benedek pápában is) visszhangra talált munkássága.

Végezetül kiemelném Tardy László karnagy megemlékezését, amely Egy egyházzenész emlékei Dobszay Lászlóról címet viseli. A karnagy úr kiemeli, hogy Dobszay László munkássága, s főleg ami a magyar nyelvű gregoriánt illeti, nagyon sok helyütt befogadásra, otthonra talált a magyar katolikusság körében.

Nyilván érződik, hogy ezek a megemlékezések nem képesek sem értékelni sem a teljesség igényével bemutatni az elhunyt Tanár úr munkásságát. Valamit azonban felragyogtat bennünk az életútjából. Jó volt őket olvasni, jó rajtuk elgondolkodni, s hálát adni a Teremtő, Gondviselő és Megváltó Istennek.

Józsa Attila esperes plébános Galánta