2013. június 25., kedd

Magasság és mélység 2013/2

Elmélkedések napról napra

Visszagondolva diákkoromra nagy áldásnak tartom, hogy plébánosunk nemcsak a zsolozsma szeretetére nevelt bennünket, hanem egyúttal a napi reggeli elmélkedésre is. Kaptunk is tőle két szlovák nyelvű  könyvecskét, amelyből naponta végezhettük az elmélkedéseket, az egyik címe nagyon tetszett: Szólj, Uram, hallja a te szolgád.

Nagy áldás, hogy magyar nyelven is létezik olyan könyv, ami a napi szentírási szakaszokhoz közöl elmélkedéseket. Barsi Balázs ferences atya és Telek Péter-Pál: Magasság és mélység című sorozatáról van szó, amely napra készen, a megújított római szertartásrend szent szakaszaihoz ad segítő és inspiráló gondolatokat. Ezek a gondolatok a ferences kolostor csendjében, az ott felhangzó zsoltáros istentisztelet összefüggésében láttak napvilágot. Magam is tanúja voltam  néhányszor ennek az imádságos, Szentlélekkel átitatott csöndnek és reggeli órának, amikor az elmélkedések megfogannak és világra jönnek. E kötet által, pedig mások számára is segítik Isten igéjének megértését, befogadását, segítenek belepillantani hitünk magasságaiba és mélységeibe.  Isten igéje pedig formál, nevel, alakít, táplál és éltet, vezet bennünket. A liturgia szeretete és gyakorlása nem nélkülözheti, sőt egyenesen feltételezi a lelki életet, az Isten szavához való ragaszkodást, hűséget, engedelmességet. Barsi Balázs atya élete, papi, szerzetesi szolgálata nemcsak a liturgia szeretetéhez nyújt támpontot sokunknak, de prédikációi, elmélkedései a lelki életünk számára is nagy kincset jelentenek.

Ajánljuk a Magasság és mélység című kötetet, blogunk minden olvasójának. 


Attila plébános

2013. június 13., csütörtök

Testvérvárosunkban, Kecskeméten jártunk

Tavaly húsvét után egy héttel a kecskeméti piarista templom liturgikus kórusa látogatott el Mátyusföldre. Az idén  a Plébánia és a Kórus meghívására Mátyusföld szívéből tettünk látogatást Kecskeméten. Huszonkét fős csapatunk egy nagy családközösséget alkotott. Köszönet Flórián Szabó Zoltán plébános atyának és Talmácsi József tanár úrnak utunk gondos megszervezéséért, a vendégszeretetért és a szép programért.
Jézus Szent Szíve ünnepén a délutáni magyar szentmise után indult el csapatunk Kecskemétre. A késői érkezés és pihenés után szombaton kezdődött gazdag programunk.

A piarista templom és rendház
Zoltán plébános úr bemutatta a piarista plébániatemplomot. Tekintélyes méretű templom, főoltára, szószéke, mellékoltárai  Kecskemét barokk ékességeinek számítanak. A felvidéki piarista kapcsolatok is tetten érhetők, hiszen  a főltár és a szószék Privigyéről érkezett ide anno. Nagy örömöt okozott, hogy a nagyszombati Könnyező Szűz Mária kegyképének korabeli másolata is itt áll a templomban, egy szép kápolnában. Plébános úrtól sok-sok érdekességet tudtunk meg a templom többi oltáráról is.  Megtapasztaltuk, hoyg a piarista szerezetes papok nemcsak az ifjúság oktatásához neveléséhez értenek, hanem a kecskeméti nép és a környékbeli emberek számára is lelki szigetet jelentetenek, s aktívan kivették és kiveszik részüket a lelkipásztorkodásból.

A városháza
Kecskemét szíve és a városháza
Az egész csapatnak nagyon tetszett Kecskemét belvárosa, főtere. kellemes lombok allatt sétálhat az ember, a gyerekek nagyon örültek a szökőkútnak, és a város főterén álló kilométerkőnek is. Örömmel fedeztük fel rajta Galánta nevét is. A városháza belső terei a magyar országgyűlés pesti épületére emlékeztetnek. Csodálatos szépségű díszterem, szép előcsarnok, folyosók, lépcsőház, mindenütt a művészet, s a magyarság alakjai képekben. A harangjáték és dallamai  Kecskemét jellegzetes vonását jelentik, én is egész nap dúdolgatom dallamait.

Zsolozsma és szentmise
A Barackvirágos Mária kép
(Nagytemplom)
Szombat délelőtt még zsoltározunk egyet, majd régi rítusú szombati Mária-misét celebrálok a piarista templom főoltáránál, a káptalani tagok segédletével. A Liturgikus kórus kórusöltözetben tiszta és szép énekkel kíséri a szent áldozat bemutatását, ahogy ezt már tavalyi látogatásukkor is tapasztaltuk, a liturgiához szervesen illeszkedik énekük. Nagy kincs egy ilyen liturgikus kórus! S nagy dolog, ha egy egyházközségnek van igénye erre. 

Az öregtemplom
Az öregtemplom nagytemplomot jelent igazán. Hatalmas, székesegyház méretű templom, kellemes belső térrel, ízléses térelrendezéssel, kiváló orgonával, és egy hatalmas nagyharanggal. A kilátás a toronyból lenyűgöző. 

A Kodály intézet
A Kodály Intézet
A főtéren álló Barátok temploma melleti egykori ferences kolostor ad méltó helyet a Kodály Intézetnek. Sipos Soma fiatal tanár úr barátságos  stílusban mutatta be a házat, s az Intézet munkáját küldetését. Majd Kodály Zoltán életéről és művéről tartott izgalmas  áttekintést, amelynek során az előadás mellett, saját énekével, CD-felvétellel, és filmrészlettel is közelebb hozta hozzánk Kecskemét és Galánta nagy személyiségét.  Egy szép Kodály-borsúrával is gazdagodtunk látogatásunk végén. 

Arborétum
A Cifra palota
Kecskemét zöld tüdeje az Arborétum. A délután hátralevő részét itt töltöttük. A gyerekek a játszótéren, a felnőttek pedig sétálva, beszélgetve, pihenve. 

Vacsora, imádság és beszélgetés
Az este a találkozás, beszélgetés, jókedv jegyében telt. Előkerültek a finomságok. Az idő gyorsan elszaladt,  de akik még bírták esti sétát tettek a vasút felé vezető új sétálóutcán.

Kecskeméti vasárnap:
A reggeli dicséret után, a piarista gimnáziumot mutatta be Nagy Attila igazgató úr. Ezután még jutott idő egy utolsó főtéri sétára, kávézásra, fagylaltra. A piarista templom deles miséjén vettünk  részt, amelynek sajátossága az volt, hogy a megújított szertartásrend szerint, de a hívekkel egyirányba tekintve mutattatott be, ahogy ez a deles misén szokás. A szentmisét egy utolsó finom ebéd követte, majd csapatunk hazaindult. 

Káptalanunk és barátai

Szívbeli köszönet még  egyszer vendéglátóinknak, és adja Isten, hogy legközelebb találkozhassunk a Felvidéken.