2015. február 24., kedd

Harminc éves az Éneklő Egyház Népénektár


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt éneklő egyházHarminc év-tíz kiadás. Több évig tartó elméleti és gyakorlati előkészítés után 1985-ben látott napvilágot az Éneklő Egyház Római Katolikus Népénektár 1. kiadása a Szent István Társulat kiadásában. Harminc év eltelte után immár a tizedik kiadása van az üzletekben. Ezek a tények arról beszélnek, hogy van igény erre a színvonalas könyvre, hogy a magyar liturgikus gyakorlat sok helyütt befogadta, alkalmazza a Népénektár énekeit.A Népénektár értékei:

- komolyan veszi a liturgiát, mint a liturgikus ének szövegkönyvét
- komolyan veszi a liturgikus megújulás igazi szándékait
- komolyan veszi a gregorián éneket, mint a római liturgia anyanyelvét
-komolyan veszi a magyar népénekkincsanyagát
- nem szakít a hagyományokkal, sőt életre kelti az alvó középkori liturgikus hagyományt is, beépítve azt a liturgikus évben
-komolyan veszi a népzsolozsma követelményét
-komolyan veszi a hívek liturgikus nevelésének követelményét
-nem a liturgikus szakítás logikátlanságára, hanem a liturgia folytonosságának   logikájára épít
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt éneklő egyház
Segéd- és kiegészítő anyagok a Népénektárhoz:

Orgonakönyv
Graduale Hungaricum c. kiadvány - kibővíti az ÉE anyagát, megmaradva annak stílusában és alapelveiben
Hanghordozók (kazetták és internetes anyagok)

A Népénektár recepciója
Erdélyben a Dícsérjétek az Urat című énekeskönyv és orgonaköny teljesen befogadta az Éneklő Egyház anyagát. Több szemináriumban, valamint a kántorképző kurzusokban is  nagyon komolyan vették és veszik  az Éneklő Egyház nyújtotta lehetőségeket is. A székesegyházak, plébániatemplomok, más templomok életében általában a helyi pap és kántor  liturgikus nevelésétől, gyakorlatától, együttműködésétől függ alkalmazása. Minden hely más lehetőségekkel tud élni. Nagyon fontos a megfelelő zenepedagógia, amivel betanítják. A legjobb tartalom sem biztosíték a sikerre,  ha nem megfelelő módszerekkel történik bevezetése.

Az én Éneklő Egyházam

Galántán, 1989-ben, egy kegytárgyakat árusító kis üzletben vettem meg az első Éneklő Egyházamat.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt éneklő egyházAlapvető tapasztalat volt felfedezése. Ezen keresztül nyílt meg nekem, 14 éves ministráns fiúnak a liturgia és a liturgikus ének világa. Éppen ebben az időben találkoztam az első taize-i és gitáros énekekkel is, főleg az érsekújvári ifjúsági találkozók segítségével. Ugyanebben az időben  egy papszentelés az esztergomi bazilikában, - amelyet az Éneklő Egyház énekei kísértek- alapvetően a komoly liturgikus kultúra felé fordított. Papnövendék koromban, Pozsonyban dr. Duka-Zólyomi Emese asszonynak köszönhettük, hogy erre az értékes énekkultúrára tanított minket egy évig, de nagy hála a pesti Központi Papnevelő Intézet akkori  énektanárának Tardy László karnagynak, aki ráaadásul a Gradulae Romanum kincseire is rányitotta figyelmemeet.  Huszonöt év óta az Éneklő Egyház állandóan kéznél van, s meghatározza mindennapi szent liturgiát. Nagy ajándék, öröm  segítségével ünnepelni. Az Éneklő Egyház igazi magyar liturgikus énekkultúrát teremtett. Büszkék lehetünk rá. Attila plébános Galánta

2015. február 12., csütörtök

Évkezdet - 2015

Az új esztendőben  a régi rítus jegyében néhány szép alkalmat ismét sikerült megtartanunk "káptalani" körben

Vízszentelés Vízkereszt ünnepén:
 
A háromkirályok hódolata, Galánta, oltárkép 18.sz.vége

Ez alkalommal is megtapasztaltuk, milyen fontos a rítus állandósága. Mivel a szertartás részletes, nagybetűs, magyar nyelvű szövegkönyvét már két éve elkészítettük a hívek részére, így elegendő volt előhúzni a szertartásfüzetet. Két éve mennyi munkát adott a füzet előkészítése, most pedig, milyen jó volt újra felhasználni. Megtapasztaltuk azt is, hogy az állandó tartalom is mily fontos. Nem nekünk kell újra-meg újra kitalálnunk a liturgiát, nem mi barkácsoljuk. Elérkezik hozzánk Egyházunk megszentelt gyakorlatából, hagyományából. A szertartás végzése is könnyebb, ha már korábban végeztük. Első alkalommal, bizony nem is olyan egyszerű a szertartást asszisztenciával, s az előírt módon elvégezni. Minden ismétlés által egyre jobban átélhetjük a szertartás szépségét. 

A szertartás csaknem egy órás. A Mindenszentek litániája vezeti be. van benne egy vespereásra hasonlító szakasz zsoltárokkal és a Szűzanya hálaénekével. A vízszentelés a régi rítus általános vízszenteléséből megszokott és azokon felüli papi imádságok alkotják, exorcista és benedikáló imádságok. A szertartás végén  a Te Deum éneke alatt a pap meghinti a híveket végig a templomon.
Mi a Te Deumot nem a megszokott Hozsanna 276A változat szerint, hanem  az Éneklő Egyház  által is közölt erdélyi gyakorlatból  dokumentált  dallamal énekeltük. Gyönyörű! Az egy hordónyi vízkereszti szentelvíz is az utolsó cseppjéig elfogyott.

Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe

 Bár a doktori dolgozatomat is ennek az ünnepnek a töténetéből, liturgiájából készítettem, mégis csak másodszor celebrálhattam életemben  a teljes szertartást a régi rítus szerint. Tapasztalataim:

- amit az ember a régi kódexek lapjairól, kiolvas, elképzel, azt a valóságos régi rítusú celebráció által egészen testközelben megtapasztalja, átéli.
- az egyház rítusai nagyon átgondoltak, a szertartások ceremóniáiban nincsenek felesleges dolgok. 
- nagyon szépek a gyertyaszentelő imádságok, a középkor sokkal töbet ismer belőlük, mint akár az újkori Missal Romanum.
-nagyon szép mozzanat a gyertyák kiosztása
-a gyertyák háromszoros meggyújtása a szertartás során, egész különleges ragyogást ad az ünnepnek. A processzióban, az evangélium alatt, és a kánon idején ragyognak a szép viaszgyertyácskák.
-milyen nagy dolog, hogy a szép latin énektételek ma már magyar nyelven is hozzáférhetők. S miközben a latint egyáltalán nem vetjük ki, de  megszólalhatnak az énekek magyarul, főleg a hívek részvételét megsegítve.

Hétfő reggeli szentmisék
Tovább folynak a hétfő hajnali 6:00 órakor tartott régi rítusú szentmisék, amelyek főleg az asszisztencia méltó oltárszolgálatát segítik elő. Egyúttal mindig valamely káptalani szándékra ajánlhatom fel a szentmiséket. Nagy ajándék, hogy mindig velünk van orgonistánk, kántor urunk, így énekes misét tarthatok. Tudunk fejlődni az ordinárium énekeiben is. Már jól megy a Missa de beata, a Missa cunctipotens, és a Missa mundi. A hétfő reggeli szentmiséknél is nagyon jól jönnek a már korábbi években elkészített énekrendek. A hívek is hűségesek a szentmiséhez. 15-30 fő között van a számuk, télen a sötét és  rossz időjárás bizony néha megnehezítette számukra is a részvételt.  A szentmisét követő káptalani reggeli, alkalmat nyújt rövid találkozásra, s így indulhat el a munkahét. 

Kérjük támogatóink imádságát az új esztendőben is.   Attila plébános