2015. február 24., kedd

Harminc éves az Éneklő Egyház Népénektár


Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt éneklő egyházHarminc év-tíz kiadás. Több évig tartó elméleti és gyakorlati előkészítés után 1985-ben látott napvilágot az Éneklő Egyház Római Katolikus Népénektár 1. kiadása a Szent István Társulat kiadásában. Harminc év eltelte után immár a tizedik kiadása van az üzletekben. Ezek a tények arról beszélnek, hogy van igény erre a színvonalas könyvre, hogy a magyar liturgikus gyakorlat sok helyütt befogadta, alkalmazza a Népénektár énekeit.A Népénektár értékei:

- komolyan veszi a liturgiát, mint a liturgikus ének szövegkönyvét
- komolyan veszi a liturgikus megújulás igazi szándékait
- komolyan veszi a gregorián éneket, mint a római liturgia anyanyelvét
-komolyan veszi a magyar népénekkincsanyagát
- nem szakít a hagyományokkal, sőt életre kelti az alvó középkori liturgikus hagyományt is, beépítve azt a liturgikus évben
-komolyan veszi a népzsolozsma követelményét
-komolyan veszi a hívek liturgikus nevelésének követelményét
-nem a liturgikus szakítás logikátlanságára, hanem a liturgia folytonosságának   logikájára épít
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt éneklő egyház
Segéd- és kiegészítő anyagok a Népénektárhoz:

Orgonakönyv
Graduale Hungaricum c. kiadvány - kibővíti az ÉE anyagát, megmaradva annak stílusában és alapelveiben
Hanghordozók (kazetták és internetes anyagok)

A Népénektár recepciója
Erdélyben a Dícsérjétek az Urat című énekeskönyv és orgonaköny teljesen befogadta az Éneklő Egyház anyagát. Több szemináriumban, valamint a kántorképző kurzusokban is  nagyon komolyan vették és veszik  az Éneklő Egyház nyújtotta lehetőségeket is. A székesegyházak, plébániatemplomok, más templomok életében általában a helyi pap és kántor  liturgikus nevelésétől, gyakorlatától, együttműködésétől függ alkalmazása. Minden hely más lehetőségekkel tud élni. Nagyon fontos a megfelelő zenepedagógia, amivel betanítják. A legjobb tartalom sem biztosíték a sikerre,  ha nem megfelelő módszerekkel történik bevezetése.

Az én Éneklő Egyházam

Galántán, 1989-ben, egy kegytárgyakat árusító kis üzletben vettem meg az első Éneklő Egyházamat.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt éneklő egyházAlapvető tapasztalat volt felfedezése. Ezen keresztül nyílt meg nekem, 14 éves ministráns fiúnak a liturgia és a liturgikus ének világa. Éppen ebben az időben találkoztam az első taize-i és gitáros énekekkel is, főleg az érsekújvári ifjúsági találkozók segítségével. Ugyanebben az időben  egy papszentelés az esztergomi bazilikában, - amelyet az Éneklő Egyház énekei kísértek- alapvetően a komoly liturgikus kultúra felé fordított. Papnövendék koromban, Pozsonyban dr. Duka-Zólyomi Emese asszonynak köszönhettük, hogy erre az értékes énekkultúrára tanított minket egy évig, de nagy hála a pesti Központi Papnevelő Intézet akkori  énektanárának Tardy László karnagynak, aki ráaadásul a Gradulae Romanum kincseire is rányitotta figyelmemeet.  Huszonöt év óta az Éneklő Egyház állandóan kéznél van, s meghatározza mindennapi szent liturgiát. Nagy ajándék, öröm  segítségével ünnepelni. Az Éneklő Egyház igazi magyar liturgikus énekkultúrát teremtett. Büszkék lehetünk rá. Attila plébános Galánta