2011. június 21., kedd

SZENTIVÁNÉJI MATUTÍNUM

Tintoretto: Keresztelő Szent János születése
Június 24-én az Egyház Keresztelő Szent János születését ünnepli. Sok más szenttel ellentétben olyan kivételes személyre emlékezünk, akit az Egyház oly nagyra tart, hogy nem csak vértanúságát (fejvétele), hanem születését is nagy tisztelettel ünnepli. Keresztelő Szent János, Krisztus Urunk előfutára, a legnagyobb a próféták között és egyben az utolsó is, hiszen az Úr Jézusra mutató ujja előrejelzi az Ószövetség beteljesítését és egyben az Új kezdetét. Ő az előfutár, a Pusztában kiáltó, kinek szavai visszhangoznak az Evangéliumban, s ki már anyja méhében felujjongott az Úr jövetelekor.

Mivel egyben Ő egyházmegyénk és plébániatemplomunk védőszentje is, ezért ragaszkodva az itteni hagyományokhoz adódott az alkalom, hogy Őt válasszuk a megalakulóban lévő laikus káptalanunk névadójául. A budapesti Szent Mihály Laikus Káptalannal történt egyeztetés után működésünk a székes káptalanok mintájára laikus társas káptalanként tűnt ésszerűnek (káptalanunk történetéről bővebben az oldallécen és az Ismertetőben lehet majd olvasni), kezdeményezésünket nagy lelkesedéssel fogadták. Ezért e nagyszerű ünnepet választva úgy határoztunk, hogy névadó szentünk tiszteletére Szentivánéji matutínumot tartunk. 

Isenheim-i oltárrészlet
A II. Vatikáni zsinat szerint "mindazok, akik a szent Zsolozsmát végzik..., az Anyaszentegyház nevében állnak Isten trónja előtt. Ajánlatos, hogy a világi hívők is imádkozzák, akár maguk között csoportban, de még külön-külön egyenként is." A zsolozsmát végzők nem pillanatnyi vallásos élményüket fejezik ki, hanem az Egyház legfontosabb mondanivalóit veszik ajkukra. A zsolozsma az imádság iskolája is. Megtanuljuk belőle, hogy imádságunk az isteni igazságokból nőjön ki. Hogy az imádságban dicsőíteni, szemlélni, Isten műveit megvallani, azokról megemlékezni is kell, nem csak kérni, sőt Isten szavát megfelelő módon hallgatni is imádság! A matutínum forrásanyagául Dobszay László az Esztergomi Breviárium alapján készült és a Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom által 2000-ben kiadott "Keresztelő Szent János zsolozsmája" szolgált, melyből a Virrasztó Zsolozsma részt készítettük elő.